Младеж за разбирателство България

Добре дошли!

 • New Archaeology Program
 • Discover Bulgaria
 • кои сме ние?
 • Доброволец с YFU
 • Стани YFU семейство
 • къде мога да отида?
 • Стани ученик на обмен с YFU
 • Come to Bulgaria
Previous Next

Срок за кандидатстване

E-mail Print PDF

Срокът за кандидатстване за едногодишните ни програми се удължава до 15 февруари!

 

Oбщо събрание

E-mail Print PDF

Покана за Общо събрание на

Сдружение "Младеж за разбирателство - България"

Управителният съвет на Сдружение “Младеж за разбирателство - България”, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 17 декември 2017 г., неделя. Общото събрание ще се проведе в офиса на сдружението, на адрес: гр. София, бул. Цар Освободител № 8, ет. 5 от 14.00 ч., при следния дневен ред:

1. Проверка на редовността;

2. Отчет на дейността на УС на сдружение „Младеж за разбирателство – България“;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на настоящия Управителен съвет на сдружение „Младеж за разбирателство – България“;

4. Избор на нов УС и Председател на Сдружението;

5. Промени в устава на сдружение „Младеж за разбирателство – България“;

6. Приемане на бюджет на сдружението за 2018 г.

7. Приемане на програма за дейността на сдружението.

8. Разни.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе същия ден в 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

Кандидатсване 2018-2019

E-mail Print PDF

*СТАНИ ЧАСТ ОТ НЕЗАБРАВИМОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ, НАРЕЧЕНО

МЕЖДУКУЛУТУРЕН ОБМЕН*

YFU предлага 31 различни държави, сред които можеш да намериш мечтаната

дестинация за своята година на обмен!

Не пропускай сроковете за кандидатстване за стипендия - 15 декември 2017

и на собствени разноски - 1 февруари 2018 г.

Изтегли всички необходими формуляри оттук.

НАПРАВИ СВЕТА СВОЙ ДОМ!

 

YFU България - Какво предлагаме?

E-mail Print PDF
 • Желаете да станете YFU семейство и да приемете чуждестранен ученик у дома?
 • Имате воляра да ни подпомогнете нашата дейност като доброволец?
 • Проявявате интерес към работилниците по толерантност "Coloured Glasses"?

 

 

 

Впечатления

Животът е една книга - ако си останеш вкъщи, прочиташ само първата страница.

Асен Желков, 1998/99 г.

Имаме и Facebook

Намери ни в Twitter


hd porno porno izle travesti izmir travesti istanbul travesti porno porno izle porno