Приемни и изпращащи обменни програми за ученици между 15 и 18 години: една учебна година в чужбина или лятна програма.

YFU България е част от функционираща мрежа по цял свят, състояща се от отдадени сътрудници и организации. Обединяващото ни убеждение е, че пълното и активно участие в чужда култура е най-ефективният начин за придобиване на качествата, нужни за успешното включване в съвременното мултикултурно, независимо и конкурентно глобално общество. Международните офиси и партньори на YFU имат дълга и успешна история. Повече от 240 хиляди ученици и техните приемни семейства са изжвели тяхната чудесна обемнна година с YFU.

Youth For Understanding (YFU) is a volunteer-based global non-profit community driven by the passion of people, consisting of 55+ member organizations across six continents. As a leader in intercultural exchange and educational programs for more than 60 years, YFU has impacted more than 270.000 students - and their host families, schools and networks - and more than 70.000 volunteers.