Често задавани въпроси за семейства
Много български семейства приемат предизвикателството да приемат в дома си представител на една чужда култура, желаещ да научи много за страната и начина на живот в нея. Нашата приемна програма нямаше да може да съществува, ако не бяха приемните семейства, които отварят дома си и приемат напълно безвъзмездно за една година чуждестранни ученици. Да “поканиш света на гости” е едно изключително преживяване, но също така и съвсем не толкова просто. Затова и при кандидатстването възникват множество въпроси във връзка с приемането на чуждестранен ученик за една година, най-често задаваните от които са поместени тук.Нашите ученици на разменни начала се радват винаги на новите си приемни семейства.

> Как се става YFU семейство?
Основното изискване да бъдеш YFU семейство е желанието да приемеш ученик на обмен в дома си. За нас е важен личният контакт, за това ще ви дойдем нагости, за да се запознаем с цялото ви семейство. Също така се попълва формуляр за приемно семейство, който може да изтеглите от тук.

> Дълъг период ли е една година?
Една година не е малко време – но именно това е специалното на нашата програма. Приемните семейства в България не се отнасят с учениците на разменни начала като с гости, напротив опитват се да ги интегрират в семейния живот и семейните навици. От опита, който сме натрупали, смеем да твърдим, че тази цел е осъществима единствено при един по-дългосрочен престой, по време на който учениците на разменни начала активно участват в и съпреживяват ежедневието на приемното си семейство.Учениците на разменни начала ходят редовно на училище, намират си приятели, участват в културния живот. Опознават България не като туристи, а през очите на български тийнейджър.Тъй като животът ни е разделен на цикли, една година е оптималния времеви период за обмен на ученици на тази възраст. В рамките на тази една година учениците на разменни начала могат да участват, съпреживеят всички фази на този кръговрат, всички области от живота в нашата страна. При раздялата между много приемни семейства и ученици на разменни начала стигат до извода, че една година е много къс период от време.

> Подходящо ли е нашето семейство?
По принцип всяко едно семейство е подходящо за приемно, било то в къща или в апартамент под наем, с деца или без деца. Много често в нашата програма вземат участие родители, които са доста заети, професионално ангажирани и доста често отсъстват от вкъщи. Не се изисква от Вас да предложите на ученика невероятен лукс, както и някаква специална програма с разглеждане на забележителности. Много по-важен е сърдечният прием на един ученик от друга култура. От основно значение са също възможността, която ученикът получава да участва в семейното ежедневие, както и неговата интеграция в приемното семейство. Има една основна предпоставка: тийнейджърите, които идват в България трябва да бъдат третирани като членове на семейството, да участват със същите права и задължения в ежедневния живот като останлите членове, а не да се отнасяте към него като Au-Pair помощник или хотелски гост.

> Какъв ученик/Кой е подходящ за нашето семейство?
Въпрос на взаимни симпатии и благоразположение е как ще функционира съвместният живот между приемното семейство и ученикът на разменни начала. Наясно сме, че симпатиите и благоразположението не могат да се планират и още по-малко да се гарантират – въпреки това се опитваме по всякакъв начин да създадем най-добрите предпоставки за съместен живот.При избора на един тийнеиджър за едно определено приемно семейство обръщаме внимание на това, двете страни да си подхождат една на друга по възможно най-добрия начин. Поради тази причина е важно за нас да опознаем по най-добрия начин бит, интереси и хобита на приемното семейство. За да е възможно това, се нуждаем от попълнен формуляр за приемно семейство. Освен това наши сътрудници и доброволци правят т.нар. посещения на евентуални приемни семейства с цел, да се запознаят лично колкото се може по-добре с тях.Около 4 месеца преди пристигането на ученика, започваме с разпределението на приемни семейства и ученици на разменни начала. Съществуват две възможности – приемните семейства могат да изберат „новото си дете” след като разгледат куп документи или просто да се оставят да бъдат изненадани. Това означава, че нашите опитни служители предлагат на приемните семейства ученик, който според тяхната преценка, направена на базата на подадените от ученика докуемнти, би бил подходящ за съответното приемно семейство.

> Какво се случва при конфликтни ситуации?
Нормално е да има проблеми при съвместното съжителство на ученика на разменни начала и приемното семейство, особено когато престоят е толкова дълъг.Наша цел е да успеем да накараме както приемното семейство така и ученика на разменни начала да се опитат да разрешат конкретната проблемна ситуация чрез разговори и дискусии. На нашите семинари говорим за комуникативния „инструмент”, който се използва за конструктивното решаване на проблеми. Освен това се опитваме да предложим и осигурим помощ и подкрепа чрез личните довереници – доброволци, бивши участници в програмата. Опитът ни показва, че кризисни ситуации, които са преодоляни с общи усилия като цяло имат положителна страна.

> Кога се стига до смяна на семейството?
Понякога между приемното семейство и ученика възникват конфликти, които не могат да бъдат разрешени. Не се получава “химия” или има прекалено малко общи неща. Преди напрежението да стане още по-голямо и времето прекарано заедно да се превърне в мъчение, е по-добре ученикът и приемното семейство да се разделят.В такива случай организираме преместването на приемния ученик в друго семейство. За да не се чувства нито една от страните виновна, преди смяната на семейството задължително трябва да се проведе разговор, който да изясни ситуацията. YFU разполага и със семейства, които във спешен случай могат да приемат ученика от “днес за утре”.YFU като организация, нашите настойници и сътрудници имат многогодишен опит с решаването на кризисни ситуации по време на обменната година. Приемните семейства и учениците могат да разчитат на това, че сме винаги на разположение и предоставяме с удоволствие нашата помощ при конфликти.

> Кога се стига до прекратяване на програмата?
Обменните ученици рядко прекъсват участието си в обменната програма.Често срещани причини да допуснем преждевременното връщането на ученика в неговата родина са: прекалено силна носталгия, непреодолими трудности, свързани с приспособяването към живота в страната-домакин. В такива случай YFU организира пътуването обратно.В историята на YFU – България досега не е имало случай, в който ученик, пребиваващ в българско семейство да се върне преждевременно.

> “Децата ми са много по-малки от ученика”
Малките деца абсолютно ОБИЧАТ тези по-големи „братя” или „сестри”, а те от своя страна е са добър модел на подражание за тях. От вашия ученик на разменни начала се очаква да помага в домакинската работа, точно толкова колкото и ако имахте собствено дете на негова възраст.

> „Нямаме време/пари, за да обикаляме из страната и да му покажем България”
Това НЕ се очаква от вас: годината на обмен е „семейно изживяване”, а не туристическо посещение. Животът на учениците се върти около семейните и училищните задължения. Понякога организацията предлага да организира определено пътуване до дадено място, от което учениците могат да се възползват, но заплащат за това със средства на своите истински родители.

> „Нямаме деца у дома / нямаме деца на същата възраст”
Само една трета от приемните семействата през последните години са имали деца, които са в гимназиална възраст. Това не е изискване за участие в програмата, предпоставка за успешно представяне или за доброто прекарване на детето по време на годината.

> „И двамата със съпруга/та ми работим по цял ден или сме много заети”
Много от учениците идват от семейства, където и двамата родители работят, и често имат много задължения вкъщи; и тук тези ученици ще трябва да имат задължения в семейството.

> „Детето ми не е в същия клас”
Много ученици на обмен ходят в същото училище на децата на приемното семейство. Социалният живот на ученика НЕ Е отговорност на вашето дете. Понякога те РЕШАВАТ да правят общи неща, но понякога това не се случва, както е при нормални братя и сестри.

> „Ами ако не се харесаме? Ами ако не се получи?”
Това трябва да е ПОЛОЖИТЕЛНО изживаване и за двете страни. YFU продължава да се грижи за децата и семействата през цялата година. Ако не се получи, значи има нужда от промяна!

> „Прекалено скъпо начинание”
Децата носят със себе си джобни пари от вкъщи и са застраховани по линия на организацията. Да, вярно е, че слагате още една чиния на масата и трябва да карате повече например, но това, което давате на приемния ученик не се измерва с пари: окуражаване, съвети, насоки, любов!

> „Нямаме отделна стая”, „Домът ни е прекалено малък/разхвърлян”, „Не мога да приготвям изискани ястия всеки ден”
Това е културен обмен! Няма да имате посещение от държавния глава, който изисква петзвездно обслужване! Те са просто деца. Могат да имат обща стая (но не и легло!) с приемните си братя/сестри. Могат да спят и в хола или работен кабинет. Най-важното, което трябва да им осигурите, е подкрепата и любовта, за да изживеят пълноценно и приятно своята година на обмен и обикновено повечето от нас имаме щастието да не достигаме пределите на това.

> За какво YFU използва паричната вноска на учениците?
Участието в разменната програмата на YFU във всички страни партньори струва минимално 4.500 Евро. В първия момент тази сума изглежда прекалено висока. Затова показваме как се получават разходите за обменната година.Ние гарантираме, че вноската на учениците е използвана единствено за организацията на програмата.Най- напред с паричната вноска се покриват разходите, които възникват в родината на учениците на разменни начела. Става дума за следните разходи:Цялостно протичане на организационните процесиОбявяване на програмитеОрганизация на избораОбработка на кандидатуритеПодготвителни срещи и семинариПътни разходиЗдравна застраховкаЧаст от сумата се предава на съответната страна, която приема ученика.Като приемна страна YFU поема следните разходи:Търсене на подходящо приемно семействоОрганизира се разпределението на приемните семейства и обменните ученициСъздаване и поддържане на връзка с училищаПодкрепа при подготвяне на пътуванияОрганизирането на множество семинари в съответната приемна странаРазходи по регистрацията на ученика в служба „Миграция” към МВР