Доброволци


Наши доброволци са хора, подкрепящи идеята ни за междукултурно разбирателство. Основно това са бивши участници по програмата ни, но също така родители, учители, студенти и други хора, желаещи да споделят своя междукултурен опит, като помагат за осъшествяване на целите на нашето сдружение. Именно такава социална дейност допринася за развитието на активно гражданско общество в България.

Един доброволец може да помогне на Сдружението ни по много различни начини - като местен довереник, като организатор на семинар за следващи или настоящи ученици на обмен или просто като човек, който разпространява идеите и целите на сдружението ни на своите близки, познати и приятели.

Нашите доброволци и членовете на сдружението ни са гаранти за качеството на нашата програма. Те имат достатъчно опит в междукултурното общуване и редовно биват обучавани и допълнително тренирани - израз на уважение от страна на сдружението към техния труд и принос.

От 2010 г. именно по инициатива на нашите доброволци Сдружението разшири своята дейност и осъществи в България уникалния по рода си проект Colored Glasses. По този начин нашата организация достигна до по-голям кръг ученици, намери нови мотивирани доброволци и разпространи идеите си сред много повече ученици. Разбери повече тук.

Найла Хонте от Аржентина

"Просто не спирай да правиш това, което наистина искаш. Там, където има любов и вдъхновение, няма как да сгрешиш."


Найла е родена в най-южната част на Аржентина, а в момента следва в Кордоба. След една година на обмен в Чехия решава да доброволства за YFU и така пристига в YFU България за два месеца. За тези два месеца тя направи множество презентации на програмата в училища в страната и работи активно за популяризиране на организацията в социалните медии. Със своя самоинициативен и уравновесен характер, широка усмивка и позитивен светоглед, Найла остави след себе си гореща аржентинска следа и България винаги ще я очаква с отворени обятия.

Неделина Николова от България

"Ако искате нещо да бъде казано, повикайте мъж. Ако искате нещо да бъде направено - повикайте жена."


Неделина е родом от Варна, а в момента следва в Софийския университет. Една от най-активните и усмихнати стажантки, които сме имали, Неди взе голяма роля в изграждането на нашия уебсайт, популяризирането на Facebook и Instagram акаунтите, както и в организацията на Coloured Glasses работилниците.

Борис Автански от България


Адам Ваймерт от Унгария