Навярно си представяте една учебна година в чужбина като безгрижна ваканция. Но да се адаптираш в нова среда е голямо лично предизвикателство.

Който направи тази важна стъпка да участва в обмен, получава уникалната възможност да преживее една нова страна, нейните хора и култура. За да могат колкото се може повече български ученици да получат тази възможност, YFU предлага и стипендии.

Вече можеш да кандидатстваш за учебната 2019/2020 година.

Кандидатствай сега!

Учениците на обмен се запознават с напълно ново ежедневие и се научават да разбират други преспективи. В приемното семейство и в училище междукултурната комуникация е част от ежедневното съжителство. За разрешаването на конфликти учениците намират начини, които се опират на уважение и разбиране за човека насреща – именно това е за нас международно разбирателство на персонално ниво.

Поради това ние се възприемаме като образователна организация и нашите програми са принос към възпитанието на младежите в дух на демокрация и мир. Също така ние не сме обвързани с определена политическа или религиозна организация.

Дългогодишният ни опит показва, че е разумно ученици на обмен да преживеят една цяла учебна година в чужбина, за да могат успешно да се интегрират в другата култура. Ето защо YFU не предлага обмен за половин година или по-кратък период.

Над 30 страни по избор

Наше дълбоко убеждение, е че за пълноценно преживяване на обменната година не е важно коя точно от над 30-те партньорски страни ще избереш или дали имаш нужните езикови познания – езикът ще научиш на място в страната-домакин. Всяка страна ти предлага възможността да обогатиш светогледа си!

Ако искаш да избегнеш отъпканите пътеки, можеш да кандидатстваш за обменна година в Индия или Естония: за първи път имаме възможност да изпращаме български ученици там.