Младеж за разбирателство България

Добре дошли!

 • кои сме ние?
 • къде мога да отида?
 • Come to Bulgaria
 • Discover Bulgaria
 • New Archaeology Program
 • Стани YFU семейство
 • Стани ученик на обмен с YFU
 • Доброволец с YFU
Previous Next

Кандидатстване със стипендия

E-mail Print PDF

YFU България ви уведомява, че срокът за кандидатстване за стипендия се удължава до 22 януари 2018! :)

 

Oбщо събрание

E-mail Print PDF

Покана за Общо събрание на

Сдружение "Младеж за разбирателство - България"


Управителният съвет на Сдружение “Младеж за разбирателство - България”, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание

на членовете на сдружението на 17 декември 2017 г., неделя. Общото събрание ще се проведе в офиса на сдружението, на адрес: гр. София, бул. Цар

Освободител № 8, ет. 5 от 14.00 ч., при следния дневен ред:


1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2017 г.

2. Приемане на бюджет на сдружението за 2018 г.

3. Приемане на основни насоки за дейността на сдружението.

4. Освобождаване на членове на Управителния съвет и сдружението.

5. Приемане на нови членове на Управителния съвет и сдружението.

6. Разни.


При липса на кворум общото събрание ще се проведе същия ден в 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

Кандидатсване 2018-2019

E-mail Print PDF

*СТАНИ ЧАСТ ОТ НЕЗАБРАВИМОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ, НАРЕЧЕНО

МЕЖДУКУЛУТУРЕН ОБМЕН*

YFU предлага 31 различни държави, сред които можеш да намериш мечтаната

дестинация за своята година на обмен!

Не пропускай сроковете за кандидатстване за стипендия - 15 декември 2017

и на собствени разноски - 1 февруари 2018 г.

Изтегли всички необходими формуляри оттук.

НАПРАВИ СВЕТА СВОЙ ДОМ!

 

YFU България - Какво предлагаме?

E-mail Print PDF
 • Желаете да станете YFU семейство и да приемете чуждестранен ученик у дома?
 • Имате воляра да ни подпомогнете нашата дейност като доброволец?
 • Проявявате интерес към работилниците по толерантност "Coloured Glasses"?

 

 

 

Впечатления

Повечето ученици на обмен отиват в САЩ, за да се научат как по-добре да говорят, но като че ли най-важното нещо, което аз научих е кога, а не как да говоря.
Георги Димов, 2006/2007 г.

Имаме и Facebook

Намери ни в Twitter


hd porno porno izle travesti izmir travesti istanbul travesti porno porno izle porno