Младеж за разбирателство България

Нашите ценности PDF Print E-mail

Мирно съжителство между народите по света може да бъде постигнато единствено и само при мирно разрешаване на съществуващите конфликти. Наше твърдо убеждение е, че търпимостта и разбирането между представителите на чужди култури е основна предпоставка за това.

Водим се от основните ценности на отворено и демократично общество. Същите могат да бъдат предавани чрез образование, възпитание и активно участие в обществения живот. Дългосрочния младежки обмен като образователна програма между две култури стимулира личното чувство за отговорност и предизвиква повече разбиране на собственото си общество и култура.

Ние уважаваме правото на всеки един индивид за самоопределяне. Разнообразието в това как всеки един от нас организира живота си е именно израз на това самоопределяне. Ето защо нашите програми и нашето сдружение са отворени за всички, за които нашите цели и ценности са от значение.

"YFU вярва, че можем да създадем един мирен свят като възпитаваме активни граждани. Човек може да смени обкръжението си и да въздейства на други хора, отвъд най-близките си роднини и приятели. Преживяването, което дава обмена, засилва световното разбирателство и приемането на други култури и навици, което на свой ред повишава толерантността, намалява насилието и помага за премахването на стереотипите.”


 

 

Впечатления

Винаги съм си мислила, че светът е страшно голям, но YFU ме научи, че той просто е просторен и ако сме достатъчно смели да направим първата крачка към него и после да продължим да вървим достатъчно дълго, неминуемо ще стигнем на място, където ни обичат и приемат.

Яна Ляпова, 2012/2013 г.

Имаме и Facebook

Намери ни в Twitter


hd porno porno izle travesti izmir travesti istanbul travesti porno porno izle porno