Младеж за разбирателство България

Нашите цели PDF Print E-mail

Нашите програми са принос за разбирателството между народите и мирното им съжителство.

  • Събираме хора от различни култури, с цел изостряне съзнанието им за собствената култура именно чрез този събран опит в непозната, различна среда.
  • Опитваме се да мотивираме участниците в нашите програми да посрещат с уважение и отзивчивост представителите на чужди култури, за да могат да очакват подобно отношение и от отсрещната страна.
  • С нашето сдружение имате възможността да преживеете една чужда култура отвътре. От съзнателното преработване на натрупаните опит и впечатления се изгражда едно дълбоко чувство на разбирателство към чуждата култура и се развива една изключително важна способност за междукултурно общуване.

Нашите програми са принос към едно демократично общество.

  • Убедени сме, че чувството за отговорност и съпричастие са същността на едно демократично общество.
  • Стремим се да накараме участниците в нашите програми да вникнат по-дълбоко в същността на понятието гражданска отговорност.
  • Насърчаваме участниците в нашите програми да използват конструктивно придобитите и развитите нови способности по време на годината на разменни начала

Нашите програми са принос към личностното развитие на индивида.

  • Участниците в нашите програми тренират и доразвиват чрез този обмен способностите си за съждение и критичност
  • Справянето с различните предизвикателства в тяхното ежедневие по време на годината на разменни начала подхранва тяхното самочувствие и чувството им за лична отговорност.
  • Събрания опит и натрупаните впечатления от годината на разменни начала през целия им живот ще бъдат подтик към по-добро личностно развитие и обществена ангажираност.
 

Впечатления

Винаги съм си мислила, че светът е страшно голям, но YFU ме научи, че той просто е просторен и ако сме достатъчно смели да направим първата крачка към него и после да продължим да вървим достатъчно дълго, неминуемо ще стигнем на място, където ни обичат и приемат.

Яна Ляпова, 2012/2013 г.

Имаме и Facebook

Намери ни в Twitter


hd porno porno izle travesti izmir travesti istanbul travesti porno porno izle porno