Младеж за разбирателство България

Често задавани въпроси по изпращащата програма PDF Print E-mail

Да заминеш за една година в чужбина е нещо повече от една необичайно дълга екскурзия в непозната страна. Ученическият обмен представлява едно потапяне в един нов свят, което поставя необходимостта заминаващите ученици да са добре информирани относно същността и организацията на тяхната учебна година на обменни начала.

Тук можете да намерите отговорите на най-често задаваните въпроси, свързани с предлаганите от нас изпращащи програми.


› Защо да стана ученик на разменни начала за една година?

Животът на един ученик на разменни начала предлага много възможности: да опознаеш една чужда страна и нейната култура, да обогатиш мирогледа си, да се почувстваш "у дома", където и да си в големия свят.

› Как да срещна подкрепа от родителите си относно обмена?

Виж пълния текст тук.

› Има ли и краткосрочни програми, които Сдружението да предлага?

Сдружението предлага краткосрочни летни програми в Белгия, Германия, Дания, Италия, Латвия, Аржентина, Уругвай, Китай и Австралия и Нова Зеландия. За повече информация – прочетете информацията за предлаганите страни и се обадете на 02/470 65 27 или пишете на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

› Кой би могъл да кандидатства за социална стипендия?

За социална стипендия може да кандидатства всеки един ученик, който подаде молба за стипендия и я подкрепи с нужните документи. На базата на проведеното интервю вече се преценява, кой от кандидатите за социална стипендия получава такава. Пълният набор от документи можете да видите в страницата ни за кандидатстване.

› Какви са условията, на които кандидатите трябва да отговарят?

Една година на разменни начала не е езикова екскурзия, или ваканция, изпълнена с приключения, а точно обратното – това представлява едно лично предизвикателство. Учениците на разменни начала трябва да са ангажирани и готови да се приобщят към една чужда среда, ново приемно семейство, нова, различна учебна система.

Освен това е необходимо кандидатът да е отворен, толерантен към новото, да постави на заден план собствените си претенции, дори и да е неприятно в началото. Учениците на разменни начала трябва наистина да са заинтересовани да се научат да разбират чуждата страна. За нас е много важно, нашите кандидати да показват самоинициатива. Опитът, който имаме, показва, че само този, който е наистина активен и ангажиран през годината си преживява една успешна година на разменни начала. Очакваме също така, че младежите кандидатстващи за програмата ще се сдобият сами с обща информация за приемната си страна, както и да опреснят езиковите си познания или съответно да усвоят нови такива.

› Кога стават ясни градът, приемното семейство, училище, в които ученикът на разменни начала щв попадне?

Това става ясно едва след като кандидатът е:

  1. Подал попълнени и пълни документи;
  2. Преминал е успешно интервюто;
  3. Одобрен е за програмата;
  4. Подробният комплект документи, който е получил след като е бил одобрен, е изпратен в страната, за която кандидатства;

Няма определена дата или срок, докогато трябва да се обявят приемните семейства, тъй като това се прави от организацията-партньор и зависи от изключително много фактори. Идеята е да се намери подходящо приемно семейство, където ученикът ще се чувства добре, а не просто място, където ученикът ще спи и яде.

Важно е да се отбележи, че сдружение "Младеж за разбирателство" не работи с определени градове или училища. Акцент се поставя върху подходящото приемно семейство за всеки ученик. Съответното приемно семейство избира училището за ученика на разменни начала. Това най-често е гимназията, в която се обучават собствените им деца.

› Какви очаквания трябва да има един ученик на разменни начала за годината си?

Най-добре е кандидатът да има колкото се може по-малко очаквания, колкото и да трудно това. По никакъв начин кандидатът не може да се опитва да разрешава проблеми, които изникват тук, в България, в собственото им семейството, училище или приятелски кръг. Не може също така да очакваш, че ще имаш перфектната година с приемното семейство-мечта, живеещо в невероятната среда. Единствено и само от кандидата зависи да направи от годината си на разменни начала едно невероятно преживяване.

› Защо има възрастова граница в програмите за кандидатстване?

Търсената възрастова група отговаря на два критерия: от една страна кандидатите между 15 и 18 години са по принцип достатъчно млади и гъвкави да се интегрират изцяло в едно чуждо ежедневие, в живота на едно различно от тяхното собствено приемно семейство. От друга страна кандидатите на тази възраст са достатъчно зрели и самостоятелни, съзнателно да преосмислят годината на разменни начала като етап от тяхното психическо и емоционално развитие.

Освен това трябва да се съобразяваме с възрастовите ограничения, които съществуват за ученици на разменни начала в училищата на страните-партньори (САЩ, Франция, Германия, Финландия и др.)

› Как може един ученик на разменни начала да се подготви за предстоящата година?

От интернет, списания, книги и други информационни източници ученика на разменни начала може да събере достатъчно обща информация за страната-домакин. Освен това държим много на това, участниците в програмата да се опитат да се подготвят за предизвикателствата на междукултурния обмен.

Във връзка с това разполагаме с информация относно теми като виза, застраховки, пътуване, учебна система, специфични особености на страната-домакин. Освен това всеки един от участниците в нашата програма се задължава да участва в подготвителен семинар, воден от бивши ученици на разменни начала, които споделят натрупания опит с бъдещите участници под формата на дискусии, ролеви игри , симулации.

Родителите, било то на заминаващи участници или заинтересовани да станат приемни семейства, също са добре дошли в офиса на Сдружението да се информират.

› Каква е мотивацията на приемните семейства?

Отговорът на този въпрос не е лесен, има много и различни причини, които карат едно семейство да приеме ученик на разменни начала. Сигурни сме обаче в това, че финансовата печлаба не е фактор, тъй като приемните семейства не получават никакви финансови облаги за това, че отварят дома си за един тийнейджър.

Семействата са напълно наясно, че YFU не представлява Au-Pair програма и не е фирма за набиране на домашни прислужници и помощници. Помощта в домакинството и частието в семейното ежедневие като равноправен член на семейството трябва обаче да се превърне в нещо напълно естествено за учениците на разменни начала – по този начин само могат да се почувстват като истински член на приемното семейство.

› Коя страна да избера? За коя страна да кандидатствам?

Всичко това зависи единствено и само от интересите и любопитството на кандидата. Като цяло смятаме, че не е от особено решаващо значение коя страна ще избере кандидата за своята година на разменни начала. Годината на разменни начала представлява нещо съвсем друго: приключението, в рамките на една година да се приспособиш, адаптираш към една изцяло чужда култура. Това е възможно във всяка една страна от тези, които Сдружението предлага.

› Вземат ли се под внимание други желания на кандидата?

По принцип отговорът е "не", тъй като не можем да си "поръчваме" приемните семейства. Колкото по-гъвкави са младежите, толкова по-лесно ще им бъде да се превърнат в пълноправен член на това семейство. При разпределението на семействата се обръща внимание най-вече на харктера, личността на всеки един от участниците в програмата. Не са от особено голямо значение желания, свързани с географското разположение на града, в който приемното семейство се намира, както и по отношение на училището, което участникът ще посещава или евентуални по-специални хобита и интереси. Много често е по-трудно да се намери подходящо приемно семейство за участници с алергии, пушачи, а в много страни за вегетарианци, по простата причина, че не навсякъде се обръща едно и също, по-специално внимание на тези особености.

› Разрешени ли са посещения на родители, роднини, приятели, гаджета по време на годината на разменни начала в страната-домакин (приблизително 10 месеца)?

Правилата на международната организация "Youth For Understanding" забраняват изрично посещения от този тип по време на годината на разменни начала. В подкрепа на това е горчивия опит, който не само нашата, но и други YFU организации са натрупали в следствие на подобни посещения. За участника в програмата годината на разменни начала е един сложен процес, както емоционален, така и психически, в който той преминава през различни фази на приспособяване към чуждата култура, различната среда, чуждите за него навици и ценности, различния начин на живот. Този процес започва с участието на одобрения вече ученик на разменни начала в подготвителния семинар и има различна продължителност в зависимост от кандидата. Всичко това изисква много усилия и съсредоточеност във всеки един момент на годината на обмен.

Едно посещение от страна на родители, роднини или други близки и приятели на ученика на разменни начала по време на тази година може да има нежелани и меко казано неблагоприятни последствия, може да се стигне дори до там да се прекрати неговата година и да се завърне преждевременно в родината. Този, който най-много страда обаче от това посещение, е самият ученик на разменни начала, а именно настъпва едно огромно объркване и раздвоение. Разбира се има спешни случаи, в които тези посещения са не само разрешени, но и препоръчителни.

› На кого може да разчита ученикът на разменни начала през годината?

Всеки един ученик на разменни начала, независимо от страната-домакин получава личен довереник, представител на организацията–партньор, който помага със съвети и адекватни действия на ученика и на приемното семейство при проблемни, конфликтни ситуации.

› Възможно ли е ученикът на разменни начала да си смени приемното семейство?

Разминаването в ценностните системи и появата на проблеми при съвместния живот на ученика и неговото приемно семейство е нещо напълно нормално. Когато съществува отворена дискусия по даден проблем в приемното семейство, обикновено се стига до някакво решение – в такъв случай често довереникът може да посредничи и да помогне за изглаждане на отношенията и неразбирателствата между двете страни. След като са преодоляли заедно даден конфликт или проблем много приемни семейства и техният ученик на разменни начала се чувстват много по-близки от преди. От тази гледна точка никога не трябва да се прибързва със смяна на приемното семейство.

Има обаче случаи, когато смяната на приемното семейство е най-доброто решение и за двете страни. Тогава YFU се опитва да прекъсне връзката между двете страни, колкото се може по-внимателно и премества ученика на разменни начала в друго семейство.

› Какво се случва/как се действа в спешни случаи?

Във всяка една от YFU страните-партньори съществува телефонен номер, който се използва при спешни случаи и чрез който ученици и приемни семейства могат да се свържат по всяко време на деня, седем дни в седмицата с компетентни служители на YFU.

› Трябва ли ученикът на разменни начала да се застрахова допълнително?

Що се отнася до застраховките, Сдружение "Младеж за разбирателство" различава два случая – ученици, заминаващи за Германия и ученици, заминаващи за останалите страни.

И двете застраховки включват: медицинска застраховка, застраховка при злополука, застраховка "гражданска отговорност". Застраховките се правят в съответствие с високите изискванията на организациите–партньори, същите отговарят на високи стандарти. Всичко това се прави с цел да се гарантира безпроблемния и безопасен престой на ученика на разменни начала през цялата година на разменни начала. Препоръчва се застраховка на багажа, в случай, че в багажа си ученикът на разменни начала пренася ценни предмети – лаптоп, бижута, музикални инструменти.

Застраховките на заминаващите за Германия се поемат от застрахователната компания Ханзе Меркур, с която се надяваме, че ще продължим нашето успешно сътрудничество.

Учениците на разменни начала заминаващи за други страни се застраховат от застрахователната компания АВИ, с която започнахме да работим от 2008 г.

› Колко джобни ще ми стигнат? Мога ли да работя по време на годината?

Сумата зависи, разбира се, от самия ученик, от страната, в която се намира. В САЩ например сума от 150 – 200 долара на месец би била достатъчна. Който обаче снима много, праща много писма или излиза с приятели навън, ще се нуждае при всички случаи от повече джобни. Същата сума в Германия би била 50 – 70 евро на месец.

Тази тема трябва задължително да се обсъди сериозно с родителите преди заминаването. Учениците на разменни начала гледат често на годината като единствен шанс за много и различни дейности и не искат да пропуснат нищо. Това е разбираемо, но може да им излезе доста солено.

С лека работа като "Babysitting" или давайки уроци по някакъв училищен предмет, в който ученикът е по-добър от другите, косене на трева могат да се изкарат допълнително малко джобни. Трябва да имате в предвид обаче, че нямате право на разрешително за работа и не е законно да имате работа с трудов договор. При нарушаване на това много важно правило директно се връщате обратно в България.

› Как стои въпросът с признаването на свидетелството от чужбина?

Знаем, че училището и годината в училище в чужбина са от изключително значение за заминаващите, имайки предви въвеждането на матури. Свидетелството или по-скоро документа, който ще получите докато посещавате училище в страната-домакин може да бъде признат след като получи печат "Apostille" от съответната институция, в съответния град, община, област, която отговаря за образователнит въпроси. С този подпечатан документ и останалите необходими документи се явявате в МОН, за преравняване на оценките в български.

 

Впечатления

Повечето ученици на обмен отиват в САЩ, за да се научат как по-добре да говорят, но като че ли най-важното нещо, което аз научих е кога, а не как да говоря.
Георги Димов, 2006/2007 г.

Имаме и Facebook

Намери ни в Twitter


hd porno porno izle travesti izmir travesti istanbul travesti porno porno izle porno