Младеж за разбирателство България

Кандидатстване PDF Print E-mail

За програмата на "Младеж за разбирателство" могат да кандидатстват ученици на възраст от 15 до 18 години. Обикновено кандидатите са 9-ти или 10-ти клас по време на кандидатсването. Страната, за която се интересувате, има обявени конкретни дати на раждане, в рамките на които би приела даден канидат. Препоръчваме да проверите в страницата за страни конкретните изисквания за въстрастови граници.

1. Първият етап е изпращането на попълнен формуляр за кандидатстване. Него можете да получите от:

  • от нашата интернет–страница - свалете го от ТУК;
  • чрез изпратените до определени училища информационни материали и формуляри;
  • чрез получени от офиса формуляри за кандидатстване - пишете ни, ако искате да ви изпратим нужните формуляри;
2. Във втория етап се подава пълен набор документи в определените срокове. Може да се кандидатсва и за социална стипендия, като допълнително се подава съответният ФОРМУЛЯР ЗА СТИПЕНДИЯ.

От 2008 г. предлагаме и втори вид стипендия на име "Мария Беличева - Некер". Това е стипендия, която даваме за ученици, които кандидатстват за страна, с която още не сме осъществили обмен.

3. В третия етап учениците се явяват на интервю.  В случай, че ученикът е кандидат за участие на собствени разноски интервюто е индивидуално и се провежда в удобно за кандидата време през цялата година. Кандидатите се оценяват според мотивацията им за участие, зрялост и социални умения.

При участие в конкурс за една от предложените стипендии интервюто е групово пред комисия в определен от сдружението ден и час, обикновено последната седмица на месец януари. В резултат на проведеното интервю комисията прави класиране с одобрените за програмата кандидати. Всеки кандидат получава индивидуална оферта за участие в зависимост от класирането и финансовото положение на семейството.

 

Впечатления

Чрез YFU направих много запознанства с мои връстници от други страни, което е нещо невероятно за мен, човекът от малкия град. Те ми позволиха да се докосна до много различни култури и най-важното: в мен се изгради чувството, че мога да се разбирам с хора от цял свят. Успях да почувствам неговата близост (на света) и това ми помогна да бъда отговорен за него.

Иван Александров, 1999/2000 г.

Имаме и Facebook


hd porno porno izle travesti izmir travesti istanbul travesti porno porno izle porno