Австралия и Нова Зеландия

Програмата е на английски език.

Продължителност: 8 седмици

Родени между: 31 декември 2001 г. и 29 юни 2004 г. (за родените извън тези граници трябва одобрение от YFU Австралия)

Език: не се изисква ниво

Заминаване: 6 юли 2019 г.

Връщане: 31 август 2019 г.

Цена: 6500лв.

Програмата включва:

• Осигуряване на приемно семейство

• Осигуряване на местен довереник

• Посещаване на държавно или частно училище за 2 седмици.

• 3 ориентировъчни семинара през обмена:

– Подготвителен семинар в България

– Ориентировъчен семинар в началото на обмена

– Семинар в края на обмена

• Задължителна застраховка

• Учебни такси

• Посрещане и пътувания в страната

• Застраховка

• Държавни такси и данъци

Програмата не включва:

• Джобни пари

• Международен транспорт до и от Австралия и Нова Зеландия

• Визови такси

За повече информация: YFU Австралия