Германия short – YFU Bulgaria

Германия short

Продължителност: 5 седмици

Родени между: 1 април 2001 и30 декември 2004 г. (за родените извън тези граници трябва одобрение)

Език: не се изисква ниво

Заминаване: 1 юли 2019 г.

Връщане: 4 август 2019 г.

Цена: 5500лв.

Програмата включва:

• Настаняване при приемно семейство

• Осигуряване на местен довереник

• Подготвителен семинар в България

• Ориентировъчен семинар – 5 дена (в Берлин)

• Семинар в края на обмена – 2 дена

• Осигуряване на транспорт при пътувания из страната

• Посещаване на училище

• Застраховка

Програмата не включва:

• Джобни пари

• Международен транспорт до и от Германия

За повече информация: YFU Германия

Apply Now