Довереник – YFU Bulgaria
Нашето сдружение и партньорските ни организации поставят важен акцент върху качеството на годината обмен. За тази цел ролята на местния довереник е от изключително значение. Тук ще се опитаме да обясним неговите функции.Заминавайки за една година в непозната страна, ученикът на разменни начала се потапя в напълно нова и чужда обстановка, която безспорно носи положителни изживявания и мигове, но често е съпътствана и от неприятности, недоразумения, дори проблеми от различно естество. С цел намаляване на тези негативни емоции за всеки един от учениците по време на едногодишния му престой се грижи и отговаря обучен и опитен представител на организацята-партньор, т.нар. “довереник”. Неговата възрастова граница в от 18 до 50 години и в повечето случаи вече е бил участник по програмата, дали като приемен родител, приемен брат или сестра, или самият той е бил в чужбина в приемно семейство за една година. Довереникът е от същия град, където живее и самият ученик, а в случай, че това не е възможно, той се намира в непосредствена близост до него.Именно довереникът е лицето, посредникът към когото ученика трябва да се обърне, в случай че не се чувства добре, има проблеми със семейство/училище/приятели. Той е връзката между организацията в страната-домакин и приемното семейство. Неговите помощ и съвети биха били най-полезни и подходящи в съответния момент вземайки предвид дългогодишния опит, който в голяма част от случаите се оказва решаващ за достигане до ядрото на проблемите и разрешаването на една евентуална конфликтна ситуация. Той е до ученика на разменни начала винаги, когато същият се нуждае от съвет, когато има нужда, да бъде изслушан, когато просто му се говори или да го успокои с приятелска прегръдка когато е тъжен…Довереникът не би трябвало да се търси само при неприятни преживявания и проблемни ситуации. Той би се почувстал поласкан, ако също така ученикът на разменни начала го потърси, когато има да сподели нещо приятно, вълнуващо, интересно. Честотата на контактите с довереникът са строго индивидулани, но минимумът е 1-2 пъти месечно.Той е важна, а и задължителна част от годината на обмен и нормалното, безпроблемното й протичане зависи до голяма степен от доверието, сработването и добрата комуникация между ученика и неговия довереник.Не на последно място в лицето на довереника си всеки ученик на разменни начала в повечето случай печели приятел не само за годината на разменни начала, но и за цял живот.