Заплащането варира в зависимост от това каква програма и коя държава сте избрали. Можете да разгледате индивидуалната страница на всяка държава за съответна цена. Таксата не се определя от дължината на програмата и включва разходи за партньорските организации, международна застраховка, няколко семинара, администрация и др. Цената не се намаля или възстановява в случай на по-късно заминаване или преждевременно прекъсване на програмата. Можете да се свържете с нас, за да ви дадем идеи за fundraising и да ви разкажем повече за нашите стипендии.
Въпреки че повечето разходи за включени в програмата, ще имате нужда от допълнителен бюджет за джобни пари (между 150 и 250 евро в зависимост от държавата), разходи за транспорт, телефон, допълнителни пътувания, както и учебници и униформи (в случай, че се изисква), които не са включени в цената.
YFU е организация, международно призната за сигурността и подкрепата по време на своите програми. Във всички аспекти на междукултурния обмен, сигурността е нашият топ приоритет. Насърчаваме всички семейства да се свържат с нас и да се запознаят в детайли с нашите правила и практики.
YFU организира транспорта от и до летището при пристигане в страната на обмен и при заминаване. Допълнителни пътувания по време на престоя не са включени в таксата по програмата.
Искате да получите повече информация от първа ръка? Можем да ви свържем с нашите ученици, които вече са се върнали в България след обмен и са готови да отговорят на въпросите ви. Още не сте готови да опаковате куфара и да заминете? Можете да станете приемно семейство и да отворите дома си за чуждестранен ученик. Свържете се с нас, за да ви разкажем кого очакваме тази година.
"Пътуването е единственото, което купуваш и те прави по-богат."

За междукултурен обмен с YFU могат да кандидатстват ученици на възраст от 14 до 17 години. Обикновено кандидатите са от 8-ми до 10-ти клас по време на кандидатсването и 9-ти, 10-ти или 11-ти клас, когато са на обмен.

1. Първият етап е да ни изпратите  попълнен формуляр за кандидатстване на contact@yfu.bg. Него може да изтеглите от тук:

2. Във втория етап се подава пълен набор документи в определените срокове. Може да се кандидатсва и за социална стипендия, от тази страница може да изтеглите съответния формуляр..

От 2008 г. предлагаме и втори вид стипендия на име "Мария Беличева - Некер". Това е стипендия, която даваме за ученици, които кандидатстват за страна, с която още не сме осъществили обмен.

3. В третия етап учениците се явяват на интервю.  В случай, че ученикът е кандидат за участие на собствени разноски интервюто е индивидуално и се провежда в удобно за кандидата време през цялата година. Кандидатите се оценяват според мотивацията им за участие, зрялост и социални умения.

При участие в конкурс за една от предложените стипендии интервюто е групово пред комисия в определен от нас ден и час, обикновено последната седмица на месец януари. В резултат на проведеното интервю комисията прави класиране с одобрените за програмата кандидати. Всеки кандидат получава индивидуална оферта за участие в зависимост от класирането и финансовото положение на семейството.