Критерии – YFU Bulgaria

Критерии

Опитът, който организацията има, показва, че най-подходящи за участие в програмата са ученици в десети клас, навършили 16 години, чиято личностна характеристика отговаря на следните изисквания:

 • отговорност и изобретателност при изпълнение на задълженията;
 • коректност и толерантност в общуването си с хора;
 • комуникативни умения;
 • обществена ангажираност;
 • способност за приспособяване към нови условия за живот;
 • способност да се интегрира в семейството
 • психическа стабилност;
 • самостоятелност;
 • познания за културата и особеностите на страната-домакин;
 • добри езикови познания;
 • добро здравословно състояние.

Важно е кандидатът да има среден успех над много добър (4.50) през изминалата учебна година, както и езикови познания на ниво 8-ми клас. Всякакви сертификати за езикови познания нямат значение за нашата програма. Важно е обаче да се акцентира върху извънкласните дейности на кандидата.