Нашите принципи – YFU Bulgaria

Нашите принципи

  • Работим за свят, в който хората, въпреки културните различия проявяват разбирателство и уважение както към чуждите така и към своята култура;
  • Винаги сме на разположение на общество, в което отделните личности поемат безусловно отговорност за това общество, водени от демократични съображения;
  • Ние, членовете и сътрудниците в Сдружение “Младеж за разбирателство – България”, сме убедени, че гореспоменатите цели са изпълними именно чрез младежкия обмен. Този уникален шанс предлагаме на всички участници в програмата чрез интензивна подготовка преди годината на разменни начала, съдействие по време на самата година, както и събеседване след годината на разменни начала във формата на семинари или други мероприятия;
Apply Now