Покана за Общо събрание на Сдружение “Младеж за разбирателство – България”