Програмата

Програмата накратко
Ние от Сдружение “Младеж за разбирателство” предлагаме възможността на Вашия живот. От 1998 г. български ученици в прогимназиална възраст участват в нашата дългосрочна програма за културен обмен. В рамките на една учебна година те са пълноправни членове на местни приемни семейства, посещават чуждестранно държавно училище, запознават се с много нови и различни хора. По този начин те стават по-самостоятелни в ежедневието си, по-толерантни към новото и различното и по-отговорни в бъдещите си действия. Основната ни цел е да подготвим младите хора за техните бъдещи отговорности в съвременния динамичен свят.От 2002 г. Сдружението ни също така посреща чуждестранни ученици в България. По идентичен начин те живеят в български приемни семейства, ходят в български училища и опознават нашия начин на живот.Заедно с нашите партньорски организации в цял свят сме създали единни, валидни за всяка една организация правила и норми за провеждане на програмите за обмен, които непрекъснато се оценяват и осъвременяват в рамките на нашето сътрудничество.Нашата програма поставя сериозен акцент върху отношенията между ученик и приемно семейство. Също така са важни тесните връзки с училището, което е основна част от годината. Като свръзка между ученик, семейство и училище на разположение е местен довереник – доброволец от организацията в страната – домакин.С тази цел също така предлагаме и богата палитра от семинарни занимания, които като тематика обхващат: подготовка преди заминаването, грижи по време на престоя в страната–домакин, както и адаптиране обратно към собствената среда след завръщането от годината на разменни начала. По този начин бившите участници в програмите, натрупали опит, впечатления и спомени от годината на разменни начала, имат възможност да продължат участват в дейността на нашето сдружение като доброволци в организираните за тях семинари, срещи и други занимания.Опитваме се да направим така, че участието на един ученик да е колкото се може по-малко зависимо от финансовите му възможности. В тази връзка всяка година Сдружение “Младеж за Разбирателство” раздава определен брой стипендии.