В нашата програма ученикът и приемното семейство са напълно равнопоставени участници. Приемното семейство отваря дома си за ученика на обмен поради множество причини, но едно е сигурно – то желае да опознае ученика, който ще живее при тях, като личност – неговите интереси, предпочитания, възгледи и др.Приемното семейство не получава пари или някакви други облаги за това, че взима чуждестранен ученик. То е е наясно и че не участва в Au-pair програма т.е. ученикът на обмен няма да бъде третиран като домашен помощник, а като пълноправен член на семейството. Това също така означава, че ученикът не е “на хотел” при семейството, но има същите права и задължения, които имат и неговите приемни братя и сестри.Приемното семехство може да живее в голям град, но също така може да се намира в малко селце. То може да бъде семейство с деца, семейство без деца или родител, отглеждащ децата си сам. Някои приемни родители са по-млади, други – по-стари. Социалният статус също може да бъде различен.Независимо от това всяко приемно семейство преминава през строг и прецизен подбор, осъществен от нашата партньорска организация. Минимум веднъж представител на нашите партньори е посетил семейството, където се обсъждат въпроси като протичане на ежедневието, задълженията на всеки един член от семейството, също така се проверява къде ще живее ученика на обмен.Това се прави с цел впоследствие да се намери такова приемно семейство, което евентуално да подхожда по интереси на ученикът на обмен.Като важна част от програмата, ние и партнорската ни организация полагаме максимални усилия за това, не само ученикът, но и приемното семейство да прекара една чудесна година на обмен.Допълнителна информация за приемното семейство и за живота в него можеш да получиш в страницата ни с “често задавани въпроси и отговори”