Стипендии – YFU Bulgaria

Стипендии

Всяка година Сдружение “Младеж за разбирателство – България” / YFU България предвижда стипендии за мотивирани ученици с по-ниски финансови възможности. Целта е програмата за междукултурен обмен да достигне до повече български семейства. Стипендиите са обвързани със социалния статус и представянето на ученика по време на интервюто.

/Стипендии се предлагат само за едногодишните програми за обмен/

Какви стипендии предлага „Младеж за разбирателство – България“ за учебната 2020/2021?

Частична социална стипендия:

– От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 5000 лв. 

Социална  стипендия „Мария Беличева-Некер” – стипендия за държава, в която до момента не сме изпращали ученик на обмен:

– От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 5000 лв.

– Страни, за които се предлага стипендията: Бразилия, Венецуела, Естония, Индия, Китай, Литва, Мексико, Парагвай, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия, Уругвай, Чили, Чехия и Южна Африка.

– Очакваме убедителна мотивация за избора на конкретна държава.

Конкурс за стипендия PASCH (само за ученици от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе):

– Осигурена от YFU Германия и Гьоте Институт, покрива 50% от таксата за година на обмен в Германия

Моля, запознайте се подробно с  изискваниятa ТУК

– Повече информация на: www.pasch-net.de/yfu-wettbewerb

————————————————————————————————————

YFU България предлага консултации за събирането на необходимата сума

(Fundraising) за годината на обмен.