Уругвай

Продължителност: 6 седмици

Родени между: 1 април 2001 и 31 юли 2004 г. (за родените извън тези граници трябва одобрение)

Език: Учениците ще имат изпит по испански за определяне на нивото. Предварителни знания по испански не са задължителни.

Заминаване: 28 юни 2019 г.

Връщане: 8 август 2019 г.

Цена: 6500лв.

Програмата включва:

• Осигуряване на приемно семейство (на самото семейство не се плаща!)

• Осигуряване на местен довереник

• Посещаване на интензивен езиков курс по испански (100 часа) в Academia Uruguay в Монтевидео и сертификат на Институт Сервантес.

• 3 ориентировъчни семинара през обмена:

– Подготвителен семинар в България

– Ориентировъчен семинар в Уругвай

– Семинар в края на обмена.

• Задължителна застраховка

• Посещение на Уругвайско гимназиално училище

Програмата не включва:

• Джобни пари

• Международен транспорт до и от Уругвай

• Визови такси

За повече информация: YFU Уругвай

Вижте брошурата.