Училище – YFU Bulgaria

Програмата на Сдружение “Младеж за разбирателство” предвижда задължително посещаване на държавно училище в страната-домакин. Това са нормални гимназии, в които се изучават различни предмети и дисциплини. В някои страни учениците имат по-голяма свобода на избор на предмети, докато в други – не чак толкова. Обучението се извършва на езика на съответната страна. Това може да звучи страшно за хора, които отиват в страни като Унгария, Финландия или Холандия, защото не се знае езика и затова се използва английски език, но само като средство за начална комуникация. Съответната ни партньорска организация се стреми да предложи под една или друга форма кратък начален курс по съответния език. Впоследствие учениците чрез ежедневната си комуникация доразвиват своите езикови познания. Какъв език се изисква от съответната страна, можете да видите на страницата ни за програмите с нашите страни-партньори.

От 1998 г. нашето сдружение изпраща български ученици в чужбина и можем да ви уверим, че е напълно възможно да се получи свидетелство за завършен клас в съответната страна, който да бъде призант от българското образователно министерство. Въпреки това не можем да гарантираме, че на абсолютно всеки ученик ще бъде призната учебната година, тъй като процедурата по легализиране на свидетелството за завършен клас се осъществява в страната-домакин.

Дългогодишният ни опит показва, че е нужно преди заминаване за страната-домакин одобрените за програмата ученици да подадат молба за преминаване във форма “ученик на самостоятелна форма на обучение”. По този начин мястото на ученика в българското му училище ще бъде запазено и при завръщане от страната-домакин ще е нужно да се положат приравнителни изпити по някои предмети. За тази цел родителите и/или ученикът трябва да говорят с ръководството на съответното българско училище преди заминаване за страната-домакин, тъй като Сдружение “Младеж за разбирателство” няма възможност да извърши тази процедура.

Допълнителна информация за признаването на годината може да се получи в страницата ни с “често задавани въпроси и отговори”.

Apply Now