Има неща, които са ти дадени по рождение. Други - като твоето самочувствие, твоята индивидуалност и гледна точка - предстои да откриеш. От 1951 YFU помага на ученици от целия свят да намерят себе си, да разширят своя свят и да намерят хиляди нови възможности чрез обучение в друга държава.

Youth For Understanding (YFU) е неправителствена организация, състояща се от 55+ държави - партньори на шест континента. Като лидер в междукултурния обмен и образователните програми за повече от 60 години, YFU изпраща ученици по цял свят и променя живота на повече от 270.000 деца, техните семейства, училища и приятели - както и на над 70.000 добороволци.

НАЙ-ПОСЕЩАВАНИ
Study in Germany (3)
Study in Germany (2)
Study in Germany (6)
Study in Germany (25)
ВЪЗМОЖНОСТИ В ЕВРОПА
Study in Germany (4)
Study in Germany (5)
Study in Germany (26)
Study in Germany (21)
ВЪЗМОЖНОСТИ ПО СВЕТА
Study in Germany (20)
Study in Germany (9)
Study in Germany (10)
Study in Germany (11)

Приемни и изпращащи обменни програми за ученици между 15 и 18 години: една учебна година в чужбина или лятна програма.

YFU България е част от функционираща мрежа по цял свят, състояща се от отдадени сътрудници и организации. Обединяващото ни убеждение е, че пълното и активно участие в чужда култура е най-ефективният начин за придобиване на качествата, нужни за успешното включване в съвременното мултикултурно, независимо и конкурентно глобално общество. Международните офиси и партньори на YFU имат дълга и успешна история. Повече от 270 хиляди ученици и техните приемни семейства са изжвели тяхната чудесна обемнна година с YFU.