Има неща, които са ти дадени по рождение. Други - като твоето самочувствие, твоята индивидуалност и гледна точка - предстои да откриеш. От 1951 YFU помага на ученици от целия свят да намерят себе си, да разширят своя свят и да намерят хиляди нови възможности чрез обучение в друга държава.
 


Youth For Understanding (YFU) е неправителствена организация, състояща се от 55+ държави - партньори на шест континента. Като лидер в междукултурния обмен и образователните програми за повече от 60 години, YFU изпраща ученици по цял свят и променя живота на повече от 270.000 деца, техните семейства, училища и приятели - както и на над 70.000 добороволци.

Приемни и изпращащи обменни програми за ученици между 15 и 18 години: една учебна година в чужбина или лятна програма.

YFU България е част от функционираща мрежа по цял свят, състояща се от отдадени сътрудници и организации. Обединяващото ни убеждение е, че пълното и активно участие в чужда култура е най-ефективният начин за придобиване на качествата, нужни за успешното включване в съвременното мултикултурно, независимо и конкурентно глобално общество. Международните офиси и партньори на YFU имат дълга и успешна история. Повече от 270 хиляди ученици и техните приемни семейства са изжвели тяхната чудесна обемнна година с YFU.