YFU Bulgaria – Make The World Your Home

Има неща, които са ти дадени по рождение. Други - като твоето самочувствие, твоята индивидуалност и гледна точка - предстои да откриеш. От 1951 YFU помага на ученици от целия свят да намерят себе си, да разширят своя свят и да намерят хиляди нови възможности чрез обучение в друга държава.
 

Youth For Understanding (YFU) е неправителствена организация, състояща се от 55+ държави - партньори и на над 70.000 добороволци на шест континента. Като лидер в междукултурния обмен и образователните програми за повече от 60 години, YFU изпраща ученици по цял свят и обогатява живота на повече от 270.000 деца, техните семейства, училища и приятели.

 
ОНЛАЙН ИНФО СРЕЩИ (1)
YFU_Icons_StudyAbroad_full_rgbBG
YFU_Icons_HostFamilies_full_rgbBG
YFU_Icons_Volunteers_full_rgbBG
НАЙ-ПОСЕЩАВАНИ
Study in France
Study in Germany (2)
Study in Belgium-Wallonia
Study in Switzerland
ВЪЗМОЖНОСТИ В ЕВРОПА
Study in Austria
Study in Italy
Study in Hungary
Study in Finland
ВЪЗМОЖНОСТИ ПО СВЕТА
Study in Ecuador
Study in the USA
Study in China
Study in Australia
 

Приемни и изпращащи обменни програми за ученици между 14 и 17 години: една учебна година в чужбина, семестриална или лятна програма.

YFU е символ на междукултурно разбирателство, глобална компетентност, взаимно уважение и социална отговорност чрез нашите образователни обмени за поколения младежи, семейства, общества, подкрепяни от отдадени доброволци и професионален екип. Глобалната мрежа на YFU, съставена от над 55 различни държави, е обединена от вярата, че пълното потапяне в нова култура е най-ефективният начин да се придобият умения, необходими за успех в едно все по-мултикултурно, взаимносвързано и конкурентно глобално общество. Youth For Understanding (Младеж за разбирателство) - YFU е неправителствена организация, утвърдена като доверен лидер за междукултурни програми за обмен на ученици благодарение на своята ангажираност към сигурността, репутацията за качество и изключителните услуги в подкрепа на своите ученици. Повече от 270 хиляди ученици и техните приемни семейства са изживели своята незабравима обменна година с YFU.

 
Make The World Your Home
... И ОЩЕ НАД 20 ДЪРЖАВИ НА 6 КОНТИНЕНТА
 
Apply Now