Кандидатстване – YFU Bulgaria
"Пътуването е единственото, което купуваш и те прави по-богат."
Кандидатствай сега
Интересувам се от: *
GDPR потвърждение *

За междукултурен обмен с YFU могат да кандидатстват ученици на възраст от 14 до 17 години. Обикновено кандидатите са от 8-ми до 10-ти клас по време на кандидатсването и 9-ти, 10-ти или 11-ти клас, когато са на обмен.

1. Първият етап е да попълните  формуляр за кандидатстване , който ще намерите на тази страница.

2. В втория етап учениците се явяват на интервю.  В случай, че ученикът е кандидат за участие на собствени разноски интервюто е индивидуално и се провежда в удобно за кандидата време през цялата година. Кандидатите се оценяват според мотивацията им за участие, зрялост и социални умения.

При участие в конкурс за една от предложените стипендии интервюто е групово пред комисия в определен от нас ден и час, обикновено последната седмица на месец януари. В резултат на проведеното интервю комисията прави класиране с одобрените за програмата кандидати. Всеки кандидат получава индивидуална оферта за участие в зависимост от класирането и финансовото положение на семейството.

3. В третия етап се подават набор от документи и всеки ученик си създава профил на нашата онлайн платформа.
Тези, които кандидатстват за социална стипендия могат да изтеглят формуляр за стипендия от тук. Социалните стипендии са в размер от 2000 лв. до 5000 лв.


Повече информация за нашите стипендии може да прочетете на Програмата - стипендии.