"Пътуването е единственото, което купуваш и те прави по-богат."
Кандидатствай сега
First
Last
Интересувам се от: *

За междукултурен обмен с YFU могат да кандидатстват ученици на възраст от 14 до 17 години. Обикновено кандидатите са от 8-ми до 10-ти клас по време на кандидатсването и 9-ти, 10-ти или 11-ти клас, когато са на обмен.

1. Първият етап е да ни изпратите  попълнен формуляр за кандидатстване на contact@yfu.bg. Него може да изтеглите от тук:

2. Във втория етап се подава пълен набор документи в определените срокове. Може да се кандидатсва и за социална стипендия, от тази страница може да изтеглите съответния формуляр..

От 2008 г. предлагаме и втори вид стипендия на име "Мария Беличева - Некер". Това е стипендия, която даваме за ученици, които кандидатстват за страна, с която още не сме осъществили обмен.

3. В третия етап учениците се явяват на интервю.  В случай, че ученикът е кандидат за участие на собствени разноски интервюто е индивидуално и се провежда в удобно за кандидата време през цялата година. Кандидатите се оценяват според мотивацията им за участие, зрялост и социални умения.

При участие в конкурс за една от предложените стипендии интервюто е групово пред комисия в определен от нас ден и час, обикновено последната седмица на месец януари. В резултат на проведеното интервю комисията прави класиране с одобрените за програмата кандидати. Всеки кандидат получава индивидуална оферта за участие в зависимост от класирането и финансовото положение на семейството.