Home to the headquarters of the European Union and NATO, Belgium offers you a chance to immerse yourself in the history, culture, and epicenter of today's global community.
Програма и цени
Свободни места: 1
Ученици между 14 и 17 години
Език: френски (А2)
Заминаване: 23 Август 2020 г.
Връщане: 1 Юли 2021 г.
Цена за учебна година: 10 550 лева
Кандидатури за учебната година се приемат до 10 Март 2020 г. Кандидатури подадени след това ще бъдат разглеждани след консултация с YFU Белгия в зависимост от свободните места.
Стипендии
Частична социална стипендия:
– От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 5000 лв.
Допълнителни разходи
• Джобни пари
• Учебни разходи (учебници, училищни излети, транспорт и др.)
• Международен транспорт до и от Белгия
С 99% грамотност на населението, в училищната система на Белгия няма компромиси. Страната се класира на 16 място от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) по отношение на образование, учители и училища. Системата е разделена между държавни училища и частни, предимно католически, като всички са безплатни. Учениците в Белгия имат избор от технически, хуманитарни и арт училища, но учениците на YFU обикновено се записват в училище без специфичен профил.
Всички участници в програмата трябва да се включат в задължителен четиридневен семинар, който обикновено се провежда през юни или юли. Този семинар има за цел да подготви учениците за предстоящото преживяване и е включен в цената. При пристигане участват в семинар на място за ориентиране. По средата на годината се състои междинен семинар, в който се обсъждат теми като комуникация, адаптация, интеграция, ценности и разбирания. Преди връщане вкъщи учениците имат още един двудневен "re-entry" семинар, който също е включен в таксата за програмата.
Повечето училища в Белгия не предлагат извънучилищна дейност. Въпреки това, учениците на YFU са стимулирани да се включат в спортна дейност, клубове или отбори на мястото, на което живеят, за да опознаят местното общество.
Учениците обикновено се настаняват в семейства в покрайнините на градовете или в малки градчета.
parallax background
 

Програмата включва:


• Осигуряване на приемно семейство (на самото семейство не се плаща!)
• Осигуряване на местен довереник
• Записване в местно училище
• 5 ориентировъчни семинара през годината на обмен:
Подготвителен семинар в България
Ориентировъчен семинар в Белгия
Семинар за реадаптация в Белгия
Семинар след края на годината в България
• YES-семинар (юли 2021 г.)
• Задължителна застраховка

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds