Belgium Wallonia – YFU Bulgaria
Дом на седалището на Европейския съюз и НАТО, Белгия ви предлага възможност да се потопите в историята, културата и центъра на днешната глобална общност.
Програма и цени
Свободни места: 1
Ученици между 14 и 17 години
Език: френски (А2)
Заминаване: 23 август 2020 г.
Връщане: 1 юли 2021 г.
Цена за учебна година: 10 550 лева
Кандидатури за учебната година се приемат до 10 март 2020 г. Кандидатури, подадени след крайния срок, ще бъдат разглеждани след консултация с YFU Белгия в зависимост от свободните места.
Стипендии
Частична социална стипендия:
– От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 5000 лв.
Допълнителни разходи
• Джобни пари
• Учебни разходи (учебници, училищни излети, транспорт и др.)
• Международен транспорт до и от Белгия
С 99% грамотност на населението, в училищната система на Белгия няма компромиси. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) класира страната на 16то място по отношение на образование, учители и училища. Системата е разделена на държавни и частни училища, като частните са предимно католически. Учениците в Белгия имат избор от технически, хуманитарни и арт училища, но учениците на YFU обикновено се записват в училище без специфичен профил.
5 задължителни семинара (разходите са включени в таксата за програмата) + възможност за участиe в YES (Young Europeans Seminar)
Всички участници в програмата ще преминат през петдневен семинар, който се провежда през юни или юли. Този семинар има за цел да подготви учениците за предстоящата година на обмен. След пристигането в Белгия, учениците ще участват в още ориентировъчен семинар там. През годината на обмен учениците ще имат още два семинара в Белгия - семинар в средата на годината и заключителен семинар, преди заминаването им. След този семинар учениците могат да посетят YES семинар - най-голямото събитие за учениците на обмен от Европа (в последните години не само от Европа, но и от цял свят), което се провежда в близост до Берлин. След връщането си в България, учениците участват в последния, адаптивен семинар.
Повечето училища в Белгия не предлагат извънучилищна дейност. Въпреки това, учениците на YFU са стимулирани да се включат в спортна дейност, клубове или отбори на мястото, на което живеят, за да опознаят местното общество.
Учениците обикновено се настаняват в семейства в покрайнините на градовете или в малки градчета.
parallax background
 

Програмата включва:


• Осигуряване на приемно семейство (на самото семейство не се плаща!)
• Осигуряване на местен довереник
• Записване в държавно белгийско училище
• 5 ориентировъчни семинара през годината на обмен:
Подготвителен семинар в България
Ориентировъчен семинар в Белгия
Семинар в средата на годината в Белгия
Заключителен семинар в Белгия
Адаптивен семинар в България
• Задължителна застраховка

Apply Now