Китай – YFU Bulgaria
Открийте Китай и се запознайте отблизо с невероятната история, с културата и хората на тази древна цивилизация!
Програма и цени
Свободни места: 1
Ученици между 14 и 17 години
Език: китайски (поне 160 часа езиково обучение преди пристигане; онлайн обучение по курса Rosetta Stone също се признава за езиково обучение) и английски (А2)
Заминаване: 19 август 2020 г.
Връщане: 27 юни 2021 г.
Цена за учебна година: 16 900 лева
Кандидатури за учебната година се приемат до 10 март 2020 г. Кандидатури, подадени след крайния срок, ще бъдат разглеждани след консултация с YFU Китай в зависимост от свободните места.
Стипендии
Частична социална стипендия:
– От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 5000 лв.
Допълнителни разходи
• Джобни пари
• Допълнителни езикови курсове
• Учебници и униформа
• Учебни разходи (училищни излети, транспорт и др.)
• Международен транспорт до и от Китай
Китайските училища имат много строги правила и изисквания по отношение на външния вид (без пиърсинг, без дълга коса за момчетата и боядисани коси за момичетата). Участието в спортни дейности е силно препоръчително.
5 задължителни семинара (разходите са включени в таксата за програмата)
Всички участници в програмата ще преминат през петдневен семинар, който се провежда през юни или юли. Този семинар има за цел да подготви учениците за предстоящата година на обмен. При пристигането учениците имат тридневен семинар в Пекин. След това са настанени при временно приемно семейство за едноседмичен интензивен курс по китайски език. По средата на годината имат семинар и пътуване из района, в който се провежда. Преди завръщане в България има още един семинар, за приключване на годината. След връщането си в България, учениците участват в последния, адаптивен семинар.
Учениците имат възможност да участват в едно или две пътувания по време на престоя в Китай (разходите не са включени в цената). Обикновено пътуванията се провеждат през октомври или юни и продължават 5 дни.
Учениците могат да бъдат настанени навсякъде, но обикновено са в семейства в покрайнините на Пекин, Шанхай, Шенжен.
parallax background
 

Програмата включва:


• Осигуряване на приемно семейство (на самото семейство не се плаща!)
• Осигуряване на местен довереник
• Записване в държавно китайско училище
• 5 ориентировъчни семинара през годината на обмен:
Подготвителен семинар в България
Ориентировъчен семинар в Китай
Семинар в средата на годината в Китай
Заключителен семинар в Китай
Адаптивен семинар в България
Училищна такса - 1600 USD
Задължителен двуседмичен курс по Китайски при пристигане - 450 USD
• Задължителна застраховка

Apply Now