Discover China and get an in-depth view of the amazing history, culture and society of this ancient civilization!
Програма и цени
Свободни места: 1
Ученици между 14 и 17 години
Език: китайски (поне 160 часа, допуска се самоучител) или английски (А2)
Заминаване: 19 Август 2020 г.
Връщане: 27 Юни 2021 г.
Цена за учебна година: 16 900 лева
Кандидатури за учебната година се приемат до 10 Март 2020 г. Кандидатури подадени след това ще бъдат разглеждани след консултация с YFU Китай в зависимост от свободните места.
Стипендии
Частична социална стипендия:
– От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 5000 лв.
Допълнителни разходи
• Джобни пари
• Допълнителни езикови курсове
• Учебни разходи (учебници, училищни излети, транспорт и др.)
Ктайските училища обикновено имат много строги правила и изисквания по отношение на външния вид (без пиърсинг, без дълга коса за момчетата и боядисани коси за момичетата). Участието в спортни дейности е силно препоръчително.
Всички участници в програмата трябва да се включат в задължителен четиридневен семинар, който обикновено се провежда през юни или юли. Този семинар има за цел да подготви учениците за предстоящото преживяване и е включен в цената. При пристигане учениците имат тридневен семинар в Пекин. След това са настанени при временно приемно семейство за двуседмичен интензивен курс по китайски език. По средата на годината имат семинар и пътуване из района, в който се провежда. Преди завръщане в България има още един семинар, за приключване на годината. Всички разходи за включени в цената.
Учениците имат възможност да участват в едно или две пътувания по време на престоя (разходите не са включени в цената). Обикновено се провеждат през октомври или юни и продължават 5 дни.
Учениците могат да бъдат настанени навсякъде, но обикновено са в семейства в покрайнините на Пекин, Шанхай, Шенжен.
parallax background
 

Програмата включва:


• Осигуряване на приемно семейство (на самото семейство не се плаща!)
• Осигуряване на местен довереник
• Записване в държавно Китайско училище
• 5 ориентировъчни семинара през годината на обмен:
Подготвителен семинар в България
Ориентировъчен семинар в Китай
Семинар в средата на годината в Китай
Заключителен семинар в Китай
Адаптивен семинар в България
Училищна такса - 1600 USD
Задължителен двуседмичен курс по Китайски при пристигане - 450 USD
• Задължителна застраховка

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds