Швеция – YFU Bulgaria
Швеция е дом на обширен, чист и естествен пейзаж. Можете да поплувате от стълбите на кметството в Стокхолм, шведската столица и да събирате цветя и горски плодове почти навсякъде.
Програма и цени
Свободни места: 1
Ученици между 14 и 17 години
Език: английски (А2), препоръчително изучаване на шведски преди заминаване, може и от мобилно приложение
Заминаване: 12 август 2020 г.
Връщане: 29 юни 2021 г.
Цена за учебна година: 12 950 лева
Кандидатури за учебната година се приемат до 10 март 2020 г. Кандидатури, подадени след крайния срок, ще бъдат разглеждани след консултация с YFU Швеция в зависимост от свободните места.
Стипендии
Частична социална стипендия:
– От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 5000 лв.
Допълнителни разходи
• Джобни пари
• Допълнителни езикови курсове
• Учебни разходи (учебници, училищни излети, транспорт и др.)
• Международен транспорт до и от Швеция
YFU учениците в Швеция се записват в гимназия и посещават часове по езици, математика, социални науки, история, технология, спорт, география и естествени науки. Най-често си с едни и същи съученици по време на всики часове. Училищата в Швеция не са авторитарна структура, затова от учениците се очаква да са самостоятелни и отговорни, когато става въпрос за уроците.
5 задължителни семинара (разходите са включени в таксата за програмата) + възможност за участие в YES (Young Europeans Seminar)
Всички участници в програмата ще преминат през петдневен семинар, който се провежда през юни или юли. Този семинар има за цел да подготви учениците за предстоящата година на обмен. При пристигането в Швеция се провежда четиридневен ориентировъчен семинар близо до Стокхолм, където се изучава език и се събират ученици от целия свят. Има още един кратък семинар към септември/октомври, семинар по средата на годината - януари/февруари и 3 дневен заключителен семинар през май, преди завръщането. След този семинар учениците могат да посетят YES семинар - най-голямото събитие за учениците на обмен от Европа (в последните години не само от Европа, но и от цял свят), което се провежда в близост до Берлин. След връщането си в България, учениците участват в последния, адаптивен семинар.
Въпреки че няма задължителни занимания след училище, повечето ученици взимат участие в спорт или друга извънучилищна дейност.
Учениците обикновено се настаняват в малки градчета (10 000 - 30 000 жители) или средни по размер градове (31 000 - 125 000). Рядко има настанявания в най-големите градове. В повечето случаи и двамата родители работят на пълен работен ден, затова от учениците се очаква активно да се включват в семейните задължения.
В държава с около 400 арт музея, Нобеловата Награда и Пипи Дългото Чорапче, има изключителна възможност за учениците на изучават визуални изкуства или музика под ръководството на изключителни артисти. Учениците на YFU изучават много предмети от допълнително избраната област. Останалите часове са математика, английски, шведски, история, социални науки. Броят на часовете варира спрямо училището. Визуални изкуства: Учениците, които запишат Визуални изкуства като допълнителна програма ще бъдат записани в гимназия с такъв профил. Има допълнителни часове като съвременно изкуство и история на изкуството. Програмата е фокусирана върху рисуването, но се изучава и дигитално изкуство и дизайн. Тази програма дава възможност да се осъвършенства способността за визуална комуникация през различни перспективи. Друг възможен профил е Естетика&Медии, с фокус към дигиталните медии и дигитални продукти. Цена на допълнителната програма - 2000 лева Музика: учениците, които се записват с прифил Музика учат в музикални училища в Швеция. Програмата изисква ученикът да може да свири поне на един интрумент, за предпочитане - два или пеене. Всички музикални профили се преподават допълнително към класическите часове, а акцентът е върху себеизразяването чрез музика. Включени са и часове по теория на музиката, история на музиката и свирене в ансамбъл. Цена на допълнителната програма - 2000 лева
parallax background
 

Програмата включва:


• Осигуряване на приемно семейство (на самото семейство не се плаща!)
• Осигуряване на местен довереник
• Записване в държавно шведско училище
• 5 ориентировъчни семинара през годината на обмен:
Подготвителен семинар в България
Ориентировъчен семинар в Швеция
Семинар в средата на годината в Швеция
Заключителен семинар в Швеция
Адаптивен семинар в България
• YES-семинар (юли 2021 г.)
• Задължителна застраховка

Apply Now