Once you see the breath-taking beauty of the Alps, lakes, and castles of Switzerland, you'll realize why Swiss culture revolves around nature and the outdoors. Have a YFU exchange experience in one of the most ecologically aware countries in the world!
Програма и цени
Свободни места: 1
Ученици между 14 и 17 години
Език: немски (А2) и английски (А2)
Заминаване: 8 Август 2020 г.
Връщане: 4 Юли 2021 г.
Цена за учебна година: 12 550 лева
Кандидатури за учебната година се приемат до 10 Март 2020 г. Кандидатури подадени след това ще бъдат разглеждани след консултация с YFU Швейцария в зависимост от свободните места.
Стипендии
Частична социална стипендия:
– От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 5000 лв.
Допълнителни разходи
• Джобни пари
• Допълнителни езикови курсове
• Учебни разходи (учебници, фотокопирани материали, училищни излети и др.) - около 800 швейцарски франка
Като ученик на обмен в Швейцария ще си записан в гимназия/колеж, това са средните училища, в които учениците се подготвят за университет. Всички училища в Швейцария поддържат много високо ниво и са предизвикателство, затова трябва да се подготвиш за много учене. Системата в Швейцария е сравнително децентрализирана, което означава, че програмата може да е различна в зависимост от това къде живееш. Някои училища предлагат различна извънкласна дейност, така че може да имаш много възможности за нови преживявания.
Всички участници в програмата трябва да се включат в задължителен четиридневен семинар, който обикновено се провежда през юни или юли. Този семинар има за цел да подготви учениците за предстоящото преживяване и е включен в цената. При пристигане участват в семинар на място за ориентиране. През Януари се провежда семинар, който включва четиридневен ски-лагер в Алпите. Преди завърщане в България се провежда още един семинар с останалите ученици от целия свят, които са в Швейцария. Всички разходи по семинарите са включени в таксата.
Извън училище повечето ученици в Швейцария се включват в клубове по спорт и образователни центрове, учениците на обмен са насърчавани да се възползват от възможностите за допълнителни дейности.
Повечето приемни семейства са в малките градове и села в близост до метрополитните градове. Традиция е всички да вечерят заедно. Това е отлична възможност да се обсъжда какво се е случило през деня и да се правят планове за уикенда или ваканциите.
parallax background
 

Програмата включва:


• Осигуряване на приемно семейство (на самото семейство не се плаща!)
• Осигуряване на местен довереник
• Записване в държавно училище
• 5 ориентировъчни семинара през годината на обмен:
Подготвителен семинар в България
Ориентировъчен семинар в Швейцария
Семинар в средата на годината в Швейцария
Заключителен семинар в Швейцария
Адаптивен семинар в България
• YES-семинар (юли 2021 г.)
• Задължителна застраховка

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds