Програмата – YFU Bulgaria
Заплащането варира в зависимост от това каква програма и коя държава сте избрали. Можете да разгледате индивидуалната страница на всяка държава за съответна цена. Таксата не се определя от дължината на програмата и включва разходи за партньорските организации, международна застраховка, няколко семинара, администрация и др. Цената не се намаля или възстановява в случай на по-късно заминаване или преждевременно прекъсване на програмата. Можете да се свържете с нас, за да ви дадем идеи за fundraising и да ви разкажем повече за нашите стипендии.
Въпреки че повечето разходи за включени в програмата, ще имате нужда от допълнителен бюджет за джобни пари (между 150 и 250 евро в зависимост от държавата), разходи за транспорт, телефон, допълнителни пътувания, както и учебници и униформи (в случай, че се изисква), които не са включени в цената.
YFU е организация, международно призната за сигурността и подкрепата по време на своите програми. Във всички аспекти на междукултурния обмен, сигурността е нашият топ приоритет. Насърчаваме всички семейства да се свържат с нас и да се запознаят в детайли с нашите правила и практики.
YFU организира транспорта от и до летището при пристигане в страната на обмен и при заминаване. Допълнителни пътувания по време на престоя не са включени в таксата по програмата.
Искате да получите повече информация от първа ръка? Можем да ви свържем с нашите ученици, които вече са се върнали в България след обмен и са готови да отговорят на въпросите ви. Още не сте готови да опаковате куфара и да заминете? Можете да станете приемно семейство и да отворите дома си за чуждестранен ученик. Свържете се с нас, за да ви разкажем кого очакваме тази година.

От 1998 г. български ученици в прогимназиална възраст участват в нашата дългосрочна програма за културен обмен.
В рамките на една учебна година те са пълноправни членове на местни приемни семейства, посещават чуждестранно училище, запознават се с много нови и различни хора. По този начин стават по-самостоятелни в ежедневието си, по-толерантни към новото и различното и по-отговорни в бъдещите си действия.
Основната ни цел е да подготвим младите хора за техните бъдещи отговорности в съвременния динамичен свят.
От 2002 г. посрещаме чуждестранни ученици в България. По идентичен начин те живеят в български приемни семейства, ходят в български училища и опознават нашия начин на живот.
Заедно с нашите партньорски организации в цял свят сме създали единни, валидни за всяка една организация правила и норми за провеждане на програмите за обмен, които непрекъснато се оценяват и осъвременяват в рамките на нашето сътрудничество.
Нашата програма поставя сериозен акцент върху отношенията между ученика на обмен и приемното семейство. Също така са важни тесните връзки с училището, което представлява друг важен аспект от годината на обмен. Като свръзка между ученик, семейство и училище, на разположение е местен довереник – доброволец от организацията в приемната страна.
С тази цел предлагаме и богата палитра от семинарни занимания, които като тематика обхващат: подготовка преди заминаването, грижи по време на престоя в приемната страна, както и адаптиране обратно към собствената среда след завръщането от годината на обмен.
Искаме да направим така, че участието на един ученик да е колкото се може по-малко зависимо от финансовите му възможности. За тази цял всяка година даваме и определен брой стипендии.
Стипендии се предлагат само за едногодишните програми за обмен.

Какви стипендии предлагаме за учебната 2023/2024? Виж секция "Стипендии и отстъпки"

Опитът, който организацията има, показва, че най-подходящи за участие в програмата са ученици в десети клас, навършили 16 години, чиято личностна характеристика отговаря на следните изисквания:

- отговорност и изобретателност при изпълнение на задълженията;
- коректност и толерантност в общуването с хора;
- комуникативни умения;
- обществена ангажираност;
- способност за приспособяване към нова заобикаляща среда;
- способност за интегриране в семейството;
- психическа стабилност;
- самостоятелност;
- познания за културата и особеностите на приемната страна;
- добри езикови познания;
- добро здравословно състояние.

Важно е кандидатът да има среден успех над много добър (4.50) през изминалата учебна година, както и езикови познания на ниво 8-ми клас. Сертификатите за езикови познания нямат значение за нашата програма. Важно е да се акцентира върху извънкласните дейности на кандидата.

Попълнен формуляр за кандидатстване.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени по всяко време през 2022 г. и не по-късно от:

*10 декември 2022 г. – за кандидатстващите за стипендия
*10 януари 2023 г. - за кандидатури за "Рано пиле"
*28 февруари 2023 г. – за кандидати за учебна година на собствени разноски, както и за краткосрочни програми и за програми за един учебен срок.
Apply Now