Сърбия – YFU Bulgaria
Знаете ли, че Сърбия има една от най-старите авиолинии, открита през 1927 г.? Също така на територията ѝ са разположени 5 национални парка – Джердап, Копаоник, Тара, Шар планина и Фрушка гора. Ще се изненадате по колко неща си приличаме и по колко се различаваме от западните ни балкански съседи - открийте ги като прекарате 3 месеца в невероятната Сърбия!
Програма и цени (3 месечна обменна програма)
Свободни места: 1
Ученици между 14 и 17 години
Език: английски (А2) или сръбски (А2) - На учениците се препоръчва да започнат изучаване на сръбски език преди заминаването.
Заминаване: 5 септември 2020 г.
Връщане: 29 ноември 2020 г.
Цена за учебна година: 12 950 лева
Кандидатури за учебната година се приемат до 10 март 2020 г. Кандидатури, подадени след крайния срок, ще бъдат разглеждани след консултация с YFU Сърбия в зависимост от свободните места.
Стипендии
За краткосрочните програми не се предвижда стипендия.
Допълнителни разходи
• Джобни пари
• Учебни разходи (учебници, училищни излети, транспорт и др.)
• Международен транспорт до и от Сърбия
Учениците се записват в държавни училища - гимназии. Има две училищни смени - сутрин и следобед. Училищата очакват учениците да имат базово ниво на разбиране на сръбски език преди записване (именно затова партньорите ни от YFU Сърбия препоръчват изучаване на езика преди заминаване за обмен).
4 задължителни семинара (разходите са включени в таксата за програмата)
Всички участници в програмата ще преминат през петдневен семинар, който се провежда през юни или юли. Този семинар има за цел да подготви учениците за предстоящата година на обмен. След пристигането в Сърбия, учениците ще участват в още ориентировъчен семинар там, както и в двудневен езиков курс. Преди заминаването, учениците ще имат още един, заключителен семинар в Сърбия. След връщането си в България, учениците участват в последния, адаптивен семинар.
YFU Сърбия предлага допълнителна спортна програма на учениците на обмен. Има много спортни клубове, към които може да се включите и ще ви бъде оказано съдействие при избора на подходяща спортна дейност. Повече информация можете да получите при запитване.
Можете да очаквате гостоприемно посрещане и вкусна и чиста местна храна. Лесно и бързо ще свикнете със сръбския език, който е близък до българския.
parallax background
 

Програмата включва:


• Осигуряване на приемно семейство (на самото семейство не се плаща!)
• Осигуряване на местен довереник
• Записване в държавно сръбско училище
• 4 ориентировъчни семинара през годината на обмен:
Подготвителен семинар в България
Ориентировъчен семинар в Сърбия + двудневен езиков курс
Заключителен семинар в Сърбия
Адаптивен семинар в България
• Задължителна застраховка

Apply Now