Запознай се с YFU – YFU Bulgaria

Неправителствена организация

Сдружение "Младеж за разбирателство" е сдружение с идеална цел. Програмата стартира през 1998 г. по инициатива на почетния консул на България в Хамбург проф. Герд-Винанд Имайер и проф. Румен Вълчев, програмен директор в център "Отворено образование".
Началото е поставено с подписването на споразумение между немската организация "Youth for Understanding" и център "Отворено образование". Програмата реализира младежки програми за културен обмен.

От 2001 г., с решение на Софийски Градски Съд/ФД Сдружение “Младеж за разбирателство – България” е самостоятелно учредено сдружение – партньор на междунaродната организация “Youth for Understanding”. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност (№ 003 от 21.08.2001 г.) Първият и многоуважаван председател на УС е Мария Беличева-Некер.
Тя е човекът, който с цената на голeми жертви и много усилия в професионален и личен план и въпреки редица трудности и препятствия успява да се пребори за налагането на тази програма. През 1998 г., когато това се случва, тази програма с предмета на дейност и целите, които си поставя, представлява революция в гимназиалното образование, тъй като съчетва по нестандартен, ефективен и атрактивен начин едногодишно образованиев чужда страна с интегриране и запознаване с традициите, бита и културата в тази чужда страна.

Доброволческа организация


От създаването си насам Сдружението се води и крепи преди всичко на доброволчески труд. Въпреки малкия им брой, ние се гордеем с нашите активни доброволци. Хора на всякаква възраст, с различен житейски опит, които приемат присърце нашите цели и програми,използват своята компетентност.
Един от основните приоритети на Сдружението е създаване на по-голяма, по-ефективна и по-добре функционираща доброволческа мрежа, както е в повечето по-големи организации – партньори в другите страни. Доброволците са преди всичко бивши ученици на разменни начала, техните родители, бивши приемни семейства, както и учители. Сътрудничим си с независими организации–партньори в други страни. Система от международни комисии и договорни отношения регулират взаимоотношенията между независимите организации. Сътрудничим си с други организации, които са от съществено значение за нашата дейност. Сдружението разчита на финансовата подкрепа във вид на дарения от страна на увеличаващия се кръг приятели и спонсори, които споделят нашите идеали и цели.
От 2002 г. седалището на Сдружението се премества в сградата на Международна Фондация “Св. Св. Кирил и Методий”, а от скоро можете да ни намерите на ул. Христо Белчев 3 в къщата на НПО организациите.

Образователна организация

В момента Сдружение “Младеж за разбирателство” предлага програми на разменни начала с над 30 страни. Всички страни от голямата YFU общност (www.yfu.org) са потенциални бъдещи партньори на YFU България. За разлика от подобни организации с комерсиална цел, Сдружението съумява да поддържа своите партньорства и контакти с YFU организации, приемайки и изпращайки дори и само един или двама ученици на година. YFU България е организация с нестопанска цел: поощрява се преди всичко диалога и разбирателството между представители на различни култури, както и личностото израстване и узряване на участниците в програмата. Участници в програмата са не само учениците, които прекарват една година на разменни начала, но и техните родители и, разбира се, всички членове на приемните семейства. Семействата също могат да участват в програмата, а именно като приемат ученици, идващи в България за година на разменни начала и това съвсем доброволно и безвъзмездно – те не получават никакви финансови или данъчни облекчения. Това е и една от целите на Сдружение “Младеж за разбирателство” – да бъде отворена и насочена към всички, независимо от тяхната възраст, пол и религия, прегърнали идеята за международно разбирателство. Сдружение “Младеж за разбирателство” е организация с нестопанска цел, с идеална мисия – преди всичко да подготви подрастващото поколение за отговорностите и шансовете в един динамично развиващ се свят. Днес, във времето на увеличаваща се глобализация ученическия обмен предлага възможности и дава шансове, които стоят над всякакви политически, икономически и национални интереси.