История на YFU България
 

История на YFU България

Сдружение "Младеж за разбирателство" стартира в България през 1998 г. по инициатива на почетния консул на страната в Хамбург проф. Герд-Винанд Имайер и проф. Румен Вълчев, програмен директор в център "Отворено образование".
Началото е поставено с подписването на споразумение между немската организация "Youth for Understanding" и център "Отворено образование".
Първият председател на Управителния съвет на YFU е Мария Беличева-Некер, която дава силен тласък и спомага за полуляризирането на програмите за междукултурния обмен в България.
В края на 90те години програмата за междукултурен обмен на YFU представлява революция в гимназиалното образование, тъй като съчетава по уникален начин едногодишно образование в чужбина с интегриране и запознаване с традициите, бита и културата на местните семейства.

 

История на YFU World

Kато част от усилията да се възстанови международното приятелство и мир след пораженията на Втората световна война, oще през 1951 г. по инициатива на д-р Рейчъл Андерсън първите 75 младежи от Германия и Австрия са поканени от американски семейства. С това се поставя началото на програмата Youth for Understanding – YFU (“Младеж за разбирателство”). От тогава насам има около 250 000 участници в програмата, годишно броят на участници в цял свят достига 6000 човека. Днес има самостоятелни YFU организации в повече от 60 страни: големи като YFU Германия, YFU САЩ, YFU Швейцария и YFU Финландия или малки като YFU Монголия, YFU Молдова и YFU Еквадор. Редица YFU организации вече са отпразнували 50–тата си годишнина. Най-новите страни членки в мрежата YFU International са Сърбия, Испания и Египет.

 

Екип

По-голямата част от нашия екип е съставена от участници в програмата. Останалите са живели или учили извън страната или говорят по няколко езика. Всички ние разбираме отлично емоциите и притесненията на учениците на обмен и сме щастливи да споделим нашия опит. Чувствайте се свободни да вдигнете телефона и да ни се обадите, за да поговорим. Можем да ви дадем добър съвет на всеки етап от програмата.

Доброволци

YFU България има изградена мрежа от доброволци в цялата страна. Те работят в покрепа на нашите ученици, организират срещи с родителите, приемните семейства и провеждат интервюта. Инициират събития и провеждат ориентировъчните семинари по програмата.

YFU България ще:

Осигури качествена програма за ученически обмен, базирана на дългогодишен опит и професионализъм, както и подкрепа на всеки етап от програмата - от първоначалния контакт до връщането в България.

Дава подкрепа на родителите по време на цялата програма, като отговаря на всички техни въпроси или притеснения.

Гарантира, че екипът и доброволците са отговорни и изчерпателни в комуникацията с ученици, приемни семейства, родители и един с друг.

Поддържа 24/7 спешна линия за родителите, приемните семейства, доброволците и учениците в случай на усложнения.

Apply Now