volunteer-paragua – YFU Bulgaria

ПАРАГВАЙ

Краткосрочна, семестриална и годишна програма:
 • Свободни места – (предстои да бъде обявено)
 • Възраст – от 18 до 25 години
 • Език – английски/испански

Краткосрочна програма:
 • Заминаване– 20 август 2022
 • Връщане – 15 октомври или 12 ноември 2022
 • Цена – (предстои да бъде обявена)
 • Срок за кандидатстване – 15 април 2021

Семестриална програма:
 • Заминаване – 20 август 2022
 • Връщане – 11 февруари 2023
 • Срок за кандидатстване – 15 април 2021

Годишна програма:
 • Заминаване – 20 август 2022
 • Връщане – 5 август 2023
 • Срок за кандидатстване – 15 април 2021

Програмата включва:
 • настаняване в местно приемно семейство
 • записване в НПО проект (свързан с околната среда, женска грижа, детска грижа и пр.)
 • семинари – 2 за краткосрочната и семестриалната програма – при пристигане и преди връщане/ 3 за годишната програма - при пристигане, в средата на годината, преди връщане + оценка на доброволческата дейност
 • двуседмичен курс по испански език
 • подкрепа и консултиране от местни обучени доброволци и от офис служителите на YFU

Програмата не включва:
 • самолетен билет
 • застраховка
 • джобни пари (180 щатски долара на месец)
 • допълнителни пътувания в страната
 • транспортни разходи до работното място
 • евентуални имунизации
Apply Now