volunteer-south-afri – YFU Bulgaria

ЮЖНА АФРИКА

Триместриална и семестриална програма:
 • Свободни места – (предстои да бъде обявено)
 • Възраст – от 18 до 35 години, владеене на английски език
 • Език – английски/испански

Програма 2022:
 • Заминаване– 22 януари 2022
 • Връщане – триместър – 20 април 2022, семестър – 30 юни 2022
 • Цена – (предстои да бъде обявена)
 • Срок за кандидатстване – 15 септември 2021

Програма 2023:
 • Заминаване – 20 януари 2023
 • Връщане – триместър – 19 април 2023, семестър – 22 юни 2023
 • Срок за кандидатстване – 14 септември 2022

Участниците в доброволческия проект „Дом за деца“ следва да са адаптивни в конфликтни ситуации, емоционално стабилни и зрели, за да се справят с предизвикателствата на проекта.
Програмата включва:
 • настаняване в доброволческа организация (не в приемно семейство, а в пансион или др. с включена храна и пране)
 • покриване на всички законови изисквания към доброволческата организация
 • 2 семинара – въвеждащ, при пристигане и преди връщане
 • подкрепа и консултиране от местни обучени доброволци и от офис служителите на YFU
 • посещения от местни доброволци и месечна обратна връзка от ръководител на доброволците
 • вътрешни пътувания в страната, свързани с доброволческата дейност

Програмата не включва:
 • самолетен билет
 • застраховка
 • джобни пари (300 евро на месец)
 • допълнителни пътувания в страната
 • имунизации
Apply Now