volunteers-vietn – YFU Bulgaria

ВИЕТНАМ

Семестриална и годишна програма:
 • Свободни места – (предстои да бъде обявено)
 • Възраст – 18-27 години
 • Език – английски/немски/френски/японски език/виетнамски
 • Заминаване – 1 септември 2022
 • Връщане – семестриална програма – 3 януари 2023, годишна програма – 1 юни 2023
 • Цена – (предстои да бъде обявена)
 • Срок за кандидатстване – 28 февруари 2022

Програмата включва:
 • настаняване във виетнамско приемно семейство или в работно пространство
 • езиков курс
 • 2 семинара – въвеждащ, при пристигане и преди връщане
 • подкрепа и консултиране от местни обучени доброволци и от офис служителите на YFU
 • вътрешни пътувания в страната, свързани с дейността на YFU

Програмата не включва:
 • самолетен билет
 • застраховка
 • допълнителни пътувания в страната
 • транспорт и транспортни разходи до работното място
 • джобни пари (200 щатски долара на месец)
 • възможност за културен туризъм
Apply Now