Стипендии и отстъпки – YFU Bulgaria

Стипендии за глобални млади лидери

Тази година предлагаме 20 стипендии "Глобални млади лидери“
 
Програмите за междукулултурен ученически обмен на YFU имат за цел да насърчат ново поколение млади лидери и да им помогнат да придобият умения и опит за справяне с големите предизвикателства на нашето време.
Тази година предлагаме 20 стипендии "Глобални млади лидери“ на отговарящите на условията българаски ученици.
Тези стипендии ще се присъдят на млади ученици, които показват обществена ангажираност и ангажираност към конкретни теми, които генерират промяна или имат потенциал да променят света около тях.
Поощряваме кандидатурите на ученици с разнообразен опит. Стипендията няма да се предоставя въз основа на оценки. Много по-важно от академичните успехи е вашето отношение и гъвкавост на ума, които ще ви помогнат да извлечете максимума от ученическия обмен в чужбина и културния опит, който идва с него.
Искаме да подкрепим и да стимулираме ученици с лидерски потенциал, които ще спечелят от възможността да опознаят света около тях и ще осъзнаят бъдещата роля, която могат да изиграят в него. Търсим потенциал и мотивация за промяна на света.
Имате право да кандидатствате за стипендията, ако покриете критериите за подходящ ученик на обмен за годишните програми на YFU. Стипендиите не се предлагат за програми с продължителност по-кратка от една учебна година.

Стойност

Стипендиите се оценяват на:

 • Една учебна година – от 500 лв. до 3500 лв.

 • Таксата на учениците, които получат стипендия, ще бъде намалена с горепосочената сума.

  Изисквания


  Учениците, които спечелят стипендия следва да:
 • Предоставят материали за редовни публикации в социалните мрежи на YFU по време на годината им на обмен (под формата на текст, снимки и видео)
 • Предоставят материали за използване в рекламни материали (под формата на текст, снимки и видео)
 • Участват в презентации в училище и информационни събития, свързани с програмите за обмен на YFU след завръщането си от обмен.
 • Популяризират важността и ползите от ученическия обмен с YFU
 • Критерии


  Кандидатурите за стипендия ще се оценяват от комисия, включваща членове на борда на учениците на обмен на YFU и опитни професионалисти в сферата на междукултурния обмен. Критериите за избор на стипендиант (в допълнение към принципните изисквания за кандидати за ученически обмен на YFU) ще включват:

 • Есе от 500 думи (максимално), описващо намерението за ангажираност на кандидата на тема „Как ще променя света“ - написано от кандидата без чуждо съдействие
 • Есето се изпраща на info@yfu.bg . Комисията за подбор на кандидати ще търси доказателства за това как кандидатът възнамерява да използва опита от междукултурния обмен, за да развие потенциала си.

 • Кандидатстване


  Заявленията за стипендия трябва да бъдат подадени в рамките на съответния краен срок:

 • 10 декември 2020 г. за програмите, които включват заминаване за обмен между юли и септември 2021 г.

  Заявленията ще бъдат преглеждани през месеца, следващ крайния срок (декември 2020 г.) Стипендиите ще бъдат огласени през януари 2021 г. Неодобрените кандидати за стипендия, които са подали пълен комплект от документи и са завършили всички стъпки по кандидатстването до края на февруари 2021 г., автоматично ще получат отстъпка "Рано пиле".
 • Социална стипендия „Мария Беличева-Некер”

  Стипендия за държава, в която до момента не сме изпращали ученик на обмен
  – От таксата за конкретната страна се приспадат от 1000 лв. до 3000 лв.
  – Страни, за които се предлага стипендията: Бразилия, Венецуела, Естония, Индия, Китай, Литва, Мексико, Парагвай, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Уругвай, Чили, Чехия и Южна Африка.
  – Очакваме убедителна мотивация за избора на конкретна държава.
   
  ПОПЪЛНЕТЕ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  Това ще ви отнеме около 10 минути.

  Моля, уверете се, че сте отговорили и на последния въпрос в този формуляр, за да потвърдите, че искате да кандидатствате за стипендия.

  Ще прегледаме първоначалната ви онлайн кандидатура и ще организираме условен прием. След това формулярите за кандидатстване за стипендия ще ви бъдат изпратени по имейл.

  КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА
   

  Отстъпки "Рано пиле"

  Рано Пиле - Рано Пее
   

  Ако изпратите изцяло попълнено заявление и сте изпълнили всичко стъпки по кандидатстването за междукултурен обмен в следните срокове, автоматично имате право на отстъпка за ранна птица в размер на 500 лв. за годишна програма:

  28 февруари 2021г. за програми, включващи заминаване през юли-септември 2021г.
  Apply Now