Екип
 

Екип на YFU България

 
Елица Иванова

Национален директор

Елица се среща с YFU за първи път през 2005г. като приемна сестра на ученичка от Германия. От тогава участва като доброволец и довереник в организацията, а през 2018г. става и нейн Национален директор. Днес Елица ръководи екип от опитни и отдадени колеги, с които отварят нови хоризонти за YFU България и успешно навигират препятствията, свързани с кризата Covid-19.

elitsa@yfu.bg

 
Стефания Бояджиева

Програмен координатор/
заместник-национален директор

Стефания е част от екипа на YFU България от 2015 г. Отговаря за програмите за приемане и изпращане на учениците, както и за семинарите по време на годината им на обмен. Освен с административната част, Стефи се занимава и с различни доброволчески дейности, тренинги и събития, свързани с YFU.

stefania@yfu.bg

 
Дария Трифонова

Маркетинг

Заредена от предишния си работен опит с деца и младежи, Дария се присъединява към маркетинг отдела на YFU България през 2021г. За нея организацията е успешен международен посланик на разширения мироглед на човека на бъдещето, разбиращ и приемащ различните гледни точки, характери и култура.

daria@yfu.bg
Apply Now