Политика за поверителност – YFU Bulgaria

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Уебсайтът www.yfu.bg се предоставя от YFU България.

Радваме се от вашето посещение на уебсайта на YFU и интереса ви към нашата информация и оферти. Защитата на личните данни е много важна заYFU България и с тази Политика за поверителност бихме искали да ви предоставим изчерпателна информация за това, кои данни се събират – също и при посещение на уебсайта на YFU – и как се обработват тези данни

1. Кои сме ние?

YFU България е сдружение с неправителствена цел, което насърчава междукултурното образование, демократичното образование и социалната отговорност, като предлага на младите хора възможност да опознаят различна култура и да придобият нови перспективи като член наприемно семейство.

Като отговорно лице за обработката на данни ние,

Yfu България,

ул. „Христо Белчев“ 3, 1000

Център, София

взимаме всички необходими технически и организационни мерки за осигуряване на цялостна защита на данните.

За въпроси, свързани с тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните:

Електронна поща: info@yfu.bg

Телефон: +359894734129

2. Кой дати събираме?

2.1 Основна информация

Личните данни са информация и / или факти, свързани с конкретно лице. Личните данни включват например име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща. Ние използваме лични данни в съответствие с приложимия закон.

2.3. Автоматично събрани данни за употреба

Всеки път, когато се използва уебсайтът на YFU, така наречените „данни за ползване“ се записват в лог файлове на сървъра, както е обичайно в интернет. Тази информация за лог файл се предава автоматично от вашия интернет браузър. Това включва следните данни: IP адрес на компютъра, от който се осъществява достъп до уебсайта на YFU; Интернет адрес на уебсайта, от който е посетен уебсайтът на YFU (т. Нар. Произход или референтен URL адрес); Име на извлечените файлове или информация; Дата и час, както и продължителност на извличането; количество прехвърлени данни; Операционна система и информация за интернет браузъра на компютъра, който осъществява достъп до уебсайта на YFU; http код на състоянието (например „заявката е успешна“ или „исканият файл не е намерен“)

Информацията от регистрационния файл от горния вид се съхранява от YFU България от съображения за сигурност (напр. за идентифициране на опити за атака) за максимум седем дни и след това се изтрива (с изключение на данни, където допълнително е необходимо съхраняване за целите на доказателствата). Информацията в регистрационния файл може в отделни случаи да бъде изпратена на разследващите органи.

В противен случай информацията за лог файла се съхранява единствено в анонимен вид и се анализира статистически с цел непрекъснато подобряване на това присъствие в интернет, адаптиране към интересите на потребителите и по-бързо намиране или коригиране на грешки.

2.3. Онлайн известия

Чрез уебсайта на YFU можете да поискате достъп до приложението за програма за обмен на YFU, като посочите вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, пол и дата на раждане. В случай, че не получим напълно попълнено заявление, ще използваме имейл адреса или телефонния номер, за да се запитаме дали все още се интересувате от програма за обмен с YFU. Ако това не е така, всички данни ще бъдат изтрити след края на периода на кандидатстване.

2.4. Онлайн приложения

Възможно е да кандидатствате за място в програма за обмен директно чрез уебсайта на YFU. В онлайн приложение се изискват информация за контакт и лични данни като езикови умения, интереси и хобита, диетични нужди, училищни резултати, международен опит, социални ангажименти и информация за личностно развитие. Освен това се събират така наречените специални лични данни за всякакви увреждания на здравето (например алергии). Тъй като не ни е позволено да обработваме данни, свързани със здравето, без изрично съгласие, ще поискаме съгласието на кандидатите и съгласието на техните законни настойници в документите за кандидатстване. Всички данни от приложението ще бъдат прехвърлени в нашата база данни и управлявани и използвани за осъществяване на процеса на кандидатстване. В случай, че се скбючи договор с програмата, той ще бъде използван и за осъществяване на програмата за обмен.

Следвайки програмата за обмен, ние използваме данните на учиниците на обмен, за да ги поканим на следващата среща и в случаите, когато това е законосъобразно, за работа за възпитаници, търсене на примно семейство, за информация за YFU, за да посочим възможността за доброволчество в YFU България и за набиране на средства за нашата работа с неправителствена цел.

За допълнителна информация относно обработката на данни от YFU България във връзка с осъществяването на програмата за обмен, моля, вижте раздел 4 от настоящата политика за поверителност “Допълнителна информация относно защитата на данните за определени групи лица” ,

2.5.Контактни форми

Можете да ни изпратите съобщение чрез контактите на уебсайта на YFU. Въвеждането на вашето име и вашия имейл адрес е задължително. Ако искате отговор по пощата или по телефона, въведете пощенския си адрес или телефонен номер във формата за контакт. Ние използваме вашите данни за контакт и за обработка на вашите въпроси и предложения, за да можем да отговорим.

На уебсайта на YFU има и специална форма за контакт, за искани на информационни материали за програмите за обмен и приемните семейства. За изпращане на информационни материали са необходими вашите данни за контакт (име, пощенски адрес и пол). Можете също да предоставите имейл адрес или телефонен номер за запитвания.

2.6.Донации чрез уебсайта на YFU

Ако искате да подкрепите неправителствените цели на YFU България с дарение, се нуждаем от вашето име и, ако искате да получите разписка за дарението, вашият пощенски адрес. В зависимост от избрания начин на плащане може да се наложи да ни информирате за вашите банкови данни.

2.7.Абонаменти към редовна информация

За да получавате редовно списанието YFU, моля, свържете се с YFU по електронна поща. Списанието YFU ще бъде изпратено по пощата или по електронната поща. За да изпратите списанието, името и адресът или имейл адресът на получателя ще бъдат запазени. Можете да се отпишете от списанието YFU по всяко време, като изпратите съобщение до YFU България. Ще бъдете изрично информирани за тази опция всеки път, когато списанието ви бъде изпратено (по пощата с отпечатъка, електронно по електронната поща).

Също така изпращаме по електронната поща така наречения активен бюлетин до информационни доброволци за важни аспекти от работата на нашата организация. Получаването на този информационен бюлетин може също да бъде отменено по всяко време чрез изпращане на съобщение до YFU България.

3. Събираме ли и лични данни?

В случай на кандидатстване за или участие в програма за обмен, както и приемането на студент на обмен, ние също събираме информация за здравето (например алергии и други съществуващи медицински състояния). Ако бъде дадена информация за политически мнения, религиозни или идеологически убеждения, тя също ще бъде събрана, за да се извърши процесът на кандидатстване и програмата за обмен. За повече информация вижте по-долу раздели 4.1, 4.2 и 4.4 на Политиката за поверителност.

4. Допълнителна информация относно защитата на данните за определени групи лица

За различни групи хора има допълнителна информация за поверителност, събрана по-долу. Например тази информация се изпраща като част от документите, когато се кандидатства или при сключване на договор.

4.1 За кандидатите на програма за обмен в чужбина

Кандидатите за програма за обмен получават допълнителна информация относно защитата на данните заедно с документите за кандидатстване. Тази информация може да бъде намерена заедно с формуляра за съгласие на заявителя: „Информация за кандидатите за защита на данните и съгласие за обработка на данни“ .

4.2. За участници в програма за обмен в чужбина

Кандидатите, избрани за програма за обмен, ще получат, с договора за участие, информационен лист на тема: „Информация за защита на данните за участниците в програмата за обмен на YFU и техните родители“.

4.3 За ученици на обмен и техните родители, кандидатстващи за частична стипендия от YFU

За пълни подробности относно обработката на данни, свързани със заявления за стипендии, моля, вижте нашия информационен лист „Информация за кандидатстване за стипендии на програмата за обмен на YFU“. Този информационен лист не е част от заявлението за стипендия, но може да бъде изтеглен тук или поискано от YFU България.

4.4. За приемни семейства

При приемане на ученик по обмен приемните семейства получават информационен лист „Информация за приемане на ученик на обмен и съгласие за обработка на данни“ .

5. За какво използваме вашите данни – и на какво правно основание?

5.1 Ние използваме вашите данни за изпълнение на договора

За да изпълним изцяло програмен договор с ученици и техните родители, обработваме лични данни, както е подробно описано в раздел 4.2 по-горе.

5.2 Ние използваме вашите данни преди да изпълним договора за програмата

Като част от процеса на кандидатстване за програма за обмен, ние обработваме данните на кандидатите и техните родители, за да извършим предварителните мерки, подробно описаните в раздел 4.1 по-горе.

5.3 Ние използваме вашите данни за рекламни цели и за управление на уебсайта на YFU

Използваме данни за контакт на участници в програми за обмен на YFU и техните родители, както и на техните семейства, както е законово допустимо, за да поддържаме контакт с нашите възпитаници, да привличаме членове, доброволци или приемни семейства и да набираме средства. Правното основание за това претегляне на интересите – ние имаме легитимен интерес за популяризиране на нашата дейност.

YFU България никога няма да прехвърля личните ви данни на трети страни за рекламни цели или да ги използва за рекламни цели на трети страни. Разбира се, използването на данни за рекламни цели на YFU може да бъде обективирано по всяко време.

Ако се използва уебсайтът на YFU, личните данни също ще бъдат обработвани, вижте също раздел 2 (кои данни събираме?), Раздел 12 (социални приставки), раздел 13 („бисквитки“) и раздел 14. (Уеб) анализ). Нашият легитимен интерес е да управляваме съдържанието на уебсайта на YFU безопасно и информативно и да анализираме, оптимизираме и управляваме това онлайн съдържание.

5.4 Ние използваме вашите данни с вашето съгласие

В случай на кандидатстване за участие в програма за обмен, както и за приемане на ученик на обмен, обработваме лични данни на родители и обменяме ученици със съгласието на съответните лица (подробно в раздели 4.1, 4.2 и 4.4).

6. На кого прехвърляме вашите данни?

В рамките на YFU България служителите на пълен работен ден използват вашите данни само до степента, необходима за изпълнение на преддоговорни мерки, за изпълнение на договори или за защита на законни интереси. Ние можем да предоставим голяма част от нашите услуги само благодарение на приноса на доброволци (например организиране на подготовката / ориентация среща или грижи за ученици на обмен на място). Следователно доброволците също ще получават вашите данни, доколкото това е необходимо за конкретната задача.

Извън YFU България, когато участват в програма за обмен, получателите на вашите данни са партньорската организация на YFU на приемащата държава, включително техните доброволци, приемни училища, приемни семейства, потенциални приемни семейства и туристически агенти, както и застрахователни компании, авиокомпании, визи и местни власти. Ако кандидатствате за специална стипендия, за която селекцията не се извършва от YFU, съответните партньори също са получатели на данните. Когато приемат ученик на обмен , получателят на данните е партньорската организация на YFU на изпращащата държава и родителите или други настойници на студента по обмен.

В допълнение, някои доставчици на услуги предприемат изпращане или отпечатване на документи за нас (например списание YFU) или са наети от нас в областта на ИТ услугите, телекомуникациите или събирането на дългове. Тези доставчици ще действат само от наше име и под наша отговорност в съответствие с нашите инструкции.

7. Прехвърляме ли вашите данни на страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

Ако се планира обменно посещение в страните извън ЕС / ЕИП или ако се приеме ученик на обмен от такива страни, данните ще бъдат прехвърлени и на „трети страни“. В тези случаи националните закони за защита на данните в третата държава може да не отговарят на европейските стандарти. Предаването на данни обаче е необходимо, за да се изпълни договорът за участие или да се уредят студентите по обмен и той се осъществява само до степента, необходима за изпълнение на договора.

8. Вашите права са важни за нас

Ние не само ценим вашата поверителност, но също така искаме да ви предоставим изчерпателна информация за използването на вашите данни и да отговорим на вашите въпроси възможно най-бързо. За запитвания относно използването на вашите данни ще се свържем с вас незабавно. В изключителни случаи, когато може да ни е необходим повече от месец, за да отговорим на вашия въпрос, ще ви уведомим предварително колко време ще отнеме това. Ако сме предоставили данни на трети страни, ние ще ги уведомяваме в законово необходимата степен относно корекцията, изтриването или ограничаването на обработката на вашите данни.

Имате следните права при обработката на вашите данни:

8.1 Вашето право на достъп и коригиране

Имате право да знаете кои лични данни обработваме относно вас. Това включва, наред с други, информация за целите на обработката, съответните категории лични данни, получателите на данните и продължителността на съхранението. Ако данните се съхраняват неправилно, имате право да коригирате неточни лични данни или да попълните непълни лични данни.

8.2. Вашето право на изтриване

Имате право да изтриете данните си по следните причини:

– вашите лични данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани.

– оттеглихте съгласието, на което се основава обработката, и където няма друго правно основание за обработването.

– възразяване срещу обработката и няма преимуществени законни основания за обработката.

– когато личните данни са били незаконно обработени.

– когато личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законовото задължение.

– когато данните на деца под 16-годишна възраст се обработват без съгласието на родителя.

8.3. Вашето право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничението за обработка, когато се прилага едно от следните:

– оспорихте точността на личните данни и ние имахме възможността да проверим точността на данните.

– когато обработването е незаконно и поискате ограничаване на обработката вместо изтриването на данните.

– когато вече не се нуждаем от личните данни за обработка, но имате нужда от субекта на данните за установяване на правни искове.

-когато сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали вашите законни основания отменят.

8.4. Вашето право на преносимост на данните

Имате право да получавате личните данни, засягащи вас, в машинно четим формат, въз основа на съгласие или на договор и обработката се извършва с автоматизирани средства.

8.5. Вашето право на възражение

Имате право да възразите срещу обработката на данни в определени случаи. Подробна информация за вашето право на възражение можете да намерите в раздел 9.

8.6. Право на подаване на жалба

Имате право да подадете жалба до компетентен надзорен орган относно обработката на данни от YFU България, ако смятате, че неправилно сме обработили личните ви данни.

9. Вашето право на възражение

9.1 Вашето общо право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на претегляне на интересите. В случай на възражение, ние повече няма да обработваме вашите лични данни, освен ако не можем да демонстрираме убедителни законни основания за обработка, които превишават вашите интереси и права, или обработването е за целите на установяването, упражняването или защитата на правни искове.

Възражението не изисква конкретна форма и може да бъде изпратено по електронна поща на адрес info@yfu.bg

9.2 Вашето право да възразите срещу обработката на данни за рекламни цели

YFU България използва данните на учениците на обмен и техните родители в ограничена степен за насърчаване на дейностите на нашата организация с нестопанска цел: например за набиране на членове, доброволци или приемни семейства и за набиране на средства. YFU България никога няма да прехвърля данните на студентите на обмен и техните родители на трети страни за рекламни цели или да ги използва за рекламни цели на трети страни. Разбира се, използването на данни за промоционални цели на YFU може да бъде обективирано по всяко време. В случай на възражение, вече няма да обработваме вашите лични данни за тези цели.

Възражението не изисква конкретна форма и може да бъде изпратено по електронна поща на адрес info@yfu.bg

Служител по защита на данните

ул. Христо Белчев 3, София. НПО Къщата

10. Трябва ли да ни дадете конкретни данни?

Прехвърлянето на вашите данни към нас винаги е доброволно. Въпреки това, без данните, поискани от студентите, родителите или приемните семейства на обмена, обикновено не сме в състояние да извършим процес на кандидатстване за програма за обмен.

11. Колко дълго съхраняваме вашите данни?

Ние съхраняваме вашите данни само доколкото това е необходимо по организационни причини и разрешено от закона за защита на данните. Данните на лицата, които се интересуват от програма за обмен, но не се прилагат, ще бъдат изтрити след края на периода на кандидатстване. За организационни причини и поради законово изискваните периоди на задържане, данните на кандидатите ще се съхраняват от YFU България в продължение на една година след края на текущата програмна година. Ако участвате в програмата за обмен, този период се удължава до шест години. Това не включва подписаните договори и отговора на заявлението за стипендия (те ще се съхраняват до края на десетата година след редовното приключване на програмата за обмен) .За данни за контакт, съхранявани в нашата база данни на възпитаници, този период ще бъде удължен ако възпитаниците продължат да поддържат връзка с нас. Партньорските организации на YFU запазват данните, предадени им от YFU България, в съответствие със съответните им национални разпоредби.

12. Социални приставки

Ние използваме социални приставки на уебсайта на YFU въз основа на законните си интереси. Нашият законен интерес се състои в анализа, оптимизацията и икономически изгодното функциониране на нашия уебсайт.

Използват се плъгините на социалната мрежа Facebook и са достъпни на www.facebook.com на Facebook Inc. както и www.facebook.bg от Facebook Bulgaria.

Плъгините представляват независими разширения на доставчиците на приставки. YFU България ,следователно не оказва влияние върху степента на събиране на данни за доставчици чрез плъгини. Въпреки това, с така нареченото „решение с две щраквания“, предоставено от [Firm Heise], ние гарантираме, че данните не се предават на доставчиците на приставки само чрез интернет уебсайт за достъп. Само когато потребителят потвърди, че иска връзка с доставчиците на плъгини, ще бъде установена директна връзка със сървърите на доставчиците на приставки и събраните от приставката данни ще бъдат предадени на доставчиците на приставки , Ако сте влезли в доставчик на приставки, докато посещавате нашия уебсайт, този доставчик може да предостави достъпа на нашия уебсайт до вашия акаунт. Ако искате да предотвратите това разпределение, трябва да излезете от всички доставчици на плъгини, преди да посетите нашия уебсайт.

Например, ако щракнете върху бутона „харесвам“ във Facebook, оставите коментар или взаимодействате по друг начин с плъгин, информацията ще бъде предадена директно от вашия интернет браузър във Facebook и ще се съхранява там. Тази информация може да бъде публикувана във Facebook и да се показва на други.

Дори и да не сте член на някой от споменатите доставчици на плъгини, все още има възможност те да получат вашия IP адрес и да го запишат, когато щракнете върху плъгините. За целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от доставчиците на приставки, както и вашите права в това отношение и опциите за настройки за защита на вашата поверителност, моля, вижте политиката за поверителност на Facebook на https://www.facebook.com/policy.php.

13. Бисквитки

Уебсайтът на YFU използва бисквитки от Google Analytics. Бисквитките са малки файлове с текстова информация, които се предават в интернет браузъра (като Internet Explorer или Mozilla Firefox), докато съдържанието се осъществява. Бисквитките се записват автоматично на вашия компютър. Използвайки „бисквитки“, YFU България не е в състояние да установи лична справка за нерегистрирани потребители. Бисквитките обаче помагат да се направи уебсайтът по-лесен за използване. Можете да деактивирате съхранението на бисквитки на вашия компютър в настройките на вашия интернет браузър, но това може да доведе до нарушаване на правилното функциониране на уебсайта. Като алтернатива можете да настроите вашия интернет браузър да ви информира за предаването на бисквитките. Вече съхранените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време в системните настройки на вашия интернет браузър.

14. Уеб анализ

Ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализи, предоставяна от Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, оттук нататък „Google“), на уебсайта на YFU, въз основа на нашите законни интереси (анализ, оптимизация и икономически изгодни работа на нашия уебсайт). Google Analytics използва бисквитки (вижте раздел 13 по-горе), които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на този уебсайт. Информацията, генерирана от бисквитките за вашето използване на уебсайта на YFU, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google е сертифициран съгласно Споразумението за защита на личните данни, което предоставя гаранция за спазване на европейския закон за защита на данните.

От името на YFU България, Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта на YFU, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет на YFU България. IP адресът, предаден от вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни, предоставени от Google, но ще бъде анонимизиран чрез съкращаването му. Данните, събрани от Google Analytics, също не се използват от YFU България за идентифициране на посетителя на уебсайта на YFU и не са обединени с лични данни. Можете също да деактивирате бисквитките, използвани за уеб анализи, като използвате настройките на вашия браузър, но това може да доведе до нарушаване на правилното функциониране на уебсайта (вижте секцията „Бисквитки“ по-горе).

Можете също така да предотвратите събирането на данните, генерирани от бисквитките и свързани с използването на уебсайта на YFU от Google, както и обработката на такива данни от Google, като изтеглите добавката за текущия си браузър в Интернет, налична на линка по-долу: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ако използвате различни интернет браузъри на вашия компютър (например Internet Explorer, Mozilla Firefox), трябва да изтеглите добавката за всеки интернет браузър, с който използвате този уебсайт.

За обща информация относно Google Analytics и политиката за поверителност на Google, посетете следния уебсайт на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

15. Връзки към други уебсайтове

Уебсайтовете на други доставчици, които могат да бъдат достъпни от нашия уебсайт чрез линк, са проектирани и предоставени от трети лица. YFU България не оказва влияние върху дизайна, съдържанието или функцията на свързаните уебсайтове. Освен преглед на съдържанието в законово необходимата рамка, ние не отговаряме за съдържанието на всички свързани уебсайтове на други доставчици. Моля, обърнете внимание, че уебсайтовете на трети лица, свързани чрез нашия уебсайт, могат да инсталират свои собствени бисквитки на вашия компютър или да събират лични данни. YFUБългария няма влияние върху това. Моля, информирайте се за съответните политики за защита на данните директно при доставчиците на всички свързани сайтове.

16. Промени в политиката за поверителност

YFU България си запазва правото да променя настоящата Политика за поверителност по всяко време без предупреждение. Ако е необходимо, моля, информирайте се за текущата политика за поверителност, преди да използвате нашия уебсайт.

Apply Now