Какво включва таксата? – YFU Bulgaria
YFU България е нестопанска / nonprofit организация, което означава, че няма собственици или акционери, които си разпределят печалба. Всички програмни такси се използват за покриване на разходите по програмата в България и нашите партньорски държави. Докато разпределението на таксите варира спрямо различните държави, средно съотношението е следното:
Apply Now