Partners – YFU Bulgaria

Училища-партньори:

Това са училищата, които са приели чуждестранни ученици на обмен с YFU през учебната 2021/2022 година.
 

35 СЕУ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" гр. София

През учебната 2021/2022г. 35-то СЕУ "Добри Войников" приема ученичките Емма от Австрия и Алесия от Германия. И двете са записани в 10 клас.

 

СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" гр. Пловдив

СУ "Любен Каравелов" приема ученичката Мия от Германия за учебната 2021/2022г. Тя е записана в 10 клас в паралелка с изучаване на музика.

Apply Now