Дарения
"Бъдещето зависи от това какво правим в момента."
Махатма Ганди
Подкрепата от личности, корпорации и фондации помага на YFU да насърчава културното разбирателство, взаимното уважение и социалната отговорност чрез програми за културен обмен. Междукултурният ученически обмен развива комуникативните умения, изгражда самочувствие, усъвършенства знанията на чужд език, поощрява толерантността и осведомеността на интернационално ниво.
Инвестицията в програмите на YFU е равносилна на инвестиция в прогреса, в личния и професионалния успех на хиляди младежи, семейства и общности по света - днес, утре и занапред. YFU разчита на дарения за финансиране на фонд за социални стипендии, които дават възможност на мотивирани ученици да участват в програмите за междукултурен обмен по цял свят.

Разчитаме на вас, за да създадем силно и устойчиво бъдеще за младите хора в България.
Не е необходимо да имате регистриран PayPal акаунт, за да направите дарение.


Корпоративни и стратегически партньорства

Финансирането на стипендии за ученици е осезаем и динамичен начин за корпорациите да изградят и укрепят отношенията между служителите си и обществото, като същевременно участват в подготовката на ново поколение глобални граждани и бъдещи кандидати за работни позиции.
YFU ще разработи програма, която да отговаря на специфичните нужди на вашата компания или фондация.
Една компания може да осигурява финансиране за:

- ученици от определена общност или средно училище/ гимназия
- децата на служителите си

Като корпоративен партньор на YFU, можете да изберете да финансирате частичните стипендии за едногодишните ни програми за междукултурен обмен или определени аспекти на програмите за обмен:

- покриване на таксата за записване в училище
- транспортни разходи за самолетен билет
- сумата, която се изплаща на партньорските ни организации за приемане на ученик на обмен
- организацията на семинари
- административни такси за подаване и обработване на документи, визи и др.
Инвестицията в бъдещите лидери е прекрасен начин да се осигури подкрепа за мотивираните млади хора, които ще израснат като образовани професионалисти на световно ниво.
За повече информация относно установяване на корпоративно партньорство с YFU или спонсорство можете да се свържете с Елица Иванова, национален директор на YFU България - elitsa@yfu.bg.
Стратегически партньорства
bcnl_logo4
Apply Now