FAQ – YFU Bulgaria
make the world your home

Често Задавани Въпроси

Отговорено е на често задаваните въпроси! Имате въпрос, на който не сме посочили отговор тук? Задайте го!
Гарантирано ли е мястото ми в страната на обмен, която съм избрал/а?
YFU гарантира страната на обмен, която си избрал/а, ако покриваш критериите за настаняване там и ако имаме отпусната квота за участници в програмата за тази страна.
Мога ли да посоча конкретен район в страната на обмен, която съм избрал/а?
Можеш да споделиш предпочитанията си за места, в които да бъдеш настанен/а и за вид населено място (голям или малък град, градски или селски регион) по време на интервюто, но не можем да гарантираме, че желанието ти ще бъде удовлетворено. Приоритет на YFU е настаняването ти в подходящо приемно семейство с близки до твоите интереси.
Трябва ли семейството ми в България да приеме у дома ученик на обмен?
Не, семейството ти не е нужно да вземе друг ученик, докато ти си на обмен. Разбира се, ние приветстваме приемането на ученик на обмен у дома, независимо дали ще се случи докато ти си на обмен, преди да заминеш или след като се върнеш.
Има ли изисквания за владеене на чужд език за участие в програмите за обмен?
В повечето страни няма изисквания за владеене на езика, но все пак можеш да провериш за специфични изисквания в секция "Дестинации" на страницата ни.
Мога ли да замина на обмен заедно с приятел/ка?
Да, можеш да заминеш заедно с приятел/ка, но няма да бъдете настанени в едно и също семейство, тъй като това ще ограничи възможностите ви да срещнете нови хора и да се потопите в културата и езика на страната на обмен, което е основната цел на програмите за обмен.
Как YFU избира приемно семейство за мен?
Приемните семейства идват в различни "форми и размери", което включва двама родители с деца, един родител с деца или двойка родители без деца. YFU работи усилено, за да подбере за теб семейство, което да споделя интересите ти и тези на българското ти семейство, но основното условие за едно приемно семейство е желанието да отворят дома и сърцето си за теб. Всички YFU семейства биват интервюирани от обучени служители и се проверяват в съответствие с регулаторните изисквания на приемащата държава.
Ако родителите ми познават семейство в страната на обмен, която съм избрал/а, мога ли бъда настанен/а при тях?
Да, възможно е настаняването в познато семейство, ако то отговаря на изискванията за YFU семейство и на тези на приемащата държава. Близки роднини обикновено не биват одобрявани за приемно семейство.
Мога ли да замина на обмен, ако съм завършил гимназия?
Да, можеш да заминеш на обмен в някои страни, ако си завършил училище, но има някои ограничения. Свържи се с нас за повече информация.
Каква помощ ще получа, ако съм болен или имам други затруднения по време на обмена?
Както в България, когато трябва да отидете на лекар, вашето приемно семейство ще ви помогне да запишете час за преглед и ще ви съдейства за получаването на документи за разходите ви, с които можете да предявите иск за възстановяване на похарчените суми към застрахователната компания, с която сключваме договор преди вашето заминаване. Всяка YFU организация по света поддържа телефонен номер за спешни случаи 24 часа в денонощието - вие и вашето приемно семейство можете да се свържете с нас в случай на инцидент, авария и/или друга извънредна ситуация. Във всяка държава местен представител на YFU - т.нар. довереник, чиито контакти ще ви бъдат предоставени, ще бъде на линия за да ви помогне в случай на затруднение или притеснение, които могат да възникнат във вашето приемно семейство или в училище.
Ще могат ли родителите ми и/или приятелите ми от България да ме посетят по време на годината на обмен?
YFU е против родители или приятели да посещават учениците по време на годината им на обмен. Опитът ни показа, че посещенията на близки хора от родната страна смущават процеса на адаптация и интеграция на ученика на обмен и могат да окажат неблагоприятно влияние върху отношенията с приемното семейство и училищния живот. Вашите родители или приятели могат да ви посетят в края на програмата за обмен. Ако посещението е планирано през последните няколко седмици от обменната година, родителите/приятели ви трябва да получат разрешение от офиса на YFU поне два месеца предварително. Посещението ще бъде одобрено, само ако партньорската организация в страната на обмен и приемното семейство се съгласят.
Колко допълнителни финансови средства ще ми трябват по време на годината на обмен?
Ще ви трябват приблизително 150-200 евро на месец за закупуването на лични вещи (тоалетни принадлежности и т.н.), за лични разходи за забавление и др. Може да се наложи да заплатите учебниците си, училищни екскурзии, а в някои случаи и униформите в училище.
Ще се наложи ли да повторя учебната година, когато се върна в България?
Отговорът на този въпрос зависи от това в кой клас ще бъдете записани по време на годината на обмен, от това дали ще получавате оценки в училището в чужбина, от изискванията на училищната система в България, от РУО (Регионално управление на образованието), както и от продължителността на програмата ви на обмен. Трябва да говорите с директора на вашето училище възможно най-скоро след като вземете решението да заминете на обмен относно възможностите за преминаване на самостоятелна подготовка на обучение и запазване на мястото ви в училище. YFU не може да гарантира, че в учебната програма в чужбина ще фигурират всички предмети, които настоящото ви училище изисква, докато сте на обмен.
Позволено ли е да пътувам до други населени места и до други страни по време на годината ми на обмен?
Пътуването с приемното ви семейство, с доброволци на YFU или с училището е разрешено, ако партньорската организация в страната на обмен одобри. Възможно е да се изисква писмено разрешение от родители ви в България за осъществяването на пътувания. Самостоятелното пътуване по принцип не е позволено, освен ако не свързано с посещение на роднина или близък приятел на вашите родители. Подобно пътуване бива одобрено, ако имате разрешение от родителите ви и ако приемното ви семейство и YFU организацията в страната на обмен са съгласни с условията на пътуването. Имайте предвид, че пътуването до друга държава, различна от страната на обмен, може да има отражение върху визата или върху друг документ за влизане и пребиваване в приемната страна. Ще трябва да се уверите, че можете повторно да влезнете в страната на обмен.
Може ли престоят ми в страната на обмен да бъде удължен след приключването на програмата?
Удължаването на престоя обикновено не е позволено и се допуска само с изричното одобрение на родителите ви и съответно на тяхна отговорност. Важно е да знаете, че застраховката приключва с края на програмата и ако имате закупени самолетни билети за връщане, може да се наложи допълнително таксуване. Приемното семейство, YFU доброволците и офис екипа в страната на обмен няма да могат да продължат да ви съдействат, освен ако нямате специална уговорка за това.
Мога ли сам да реша на коя дата да пристигна в страната на обмен?
Принципно това не е възможно, тъй като всяка YFU организация изисква учениците на обмен да пристигнат на определена дата и в определен часови диапазон.
Докато съм на обмен, ще има ли организирани събития за учениците и семействата им?
Освен семинарите, които са задължителна част от програмата за обмен, много YFU организации предлагат екскурзии и социални активности за учениците на обмен и членовете на приемните семейства, в зависимост от възможностите.
Мога ли да разговарям с някой, който вече е бил ученик на обмен с YFU?
Да, можеш. След като си кандидатствал/а и си приет/а в програмата за обмен, можем да те свържем с ученик, който вече се е върнал от годината си на обмен в приемната страна, от която се интересуваш. YFU учениците с радост ще отговорят на въпросите ти, ще ти дадат съвети и ще ти разкажат за страната на обмен.
Може ли да ме посъветвате как да говоря с родителите си за заминаването ми на обмен?
Поканете ги да дойдат в офиса ни на опознавателна среща. Така ще могат да разберат повече за YFU и за това какво означава да бъдеш ученик на обмен. Екипът на YFU ще се радва да отговори на въпросите им и да им разкаже за ползите междукултурния ученически обмен. Могат да ни се обадят на +359 894 734 129.
Бих искал да отида в определена страна, да изучавам определена специалност или конкретна спортна дейност. Това възможно ли е?
YFU предлага редица специализирани програми за обмен в различни страни. Те включват теми като визуални изкуства, музика, мода, танци, театър и спорт. Разгледайте ги на нашия уебсайт или се свържете с нас за повече информация. Можете да кандидатствате за тези програми по същия начин, по който се кандидатства за редовните програми за ученически обмен. Ако искате да отидете на обмен в страна, която по принцип не предлага специализираната програма за обмен, която ви интересува, партньорската ни организация в тази страна следва да прецени дали може да организира такъв тип настаняване. Свържете се с нас, за да обсъдим вашата заявка.
Мога ли да замина на обмен, ако имам заболяване/здравословен проблем?
Зависи от заболяването. Леки здравословни проблеми като алергии няма да ви попречат да заминете на обмен, но могат да имат отношение към това къде ще бъдете настанени. По-сериозни здравословни състояния, като например диабет, ако биват контролирани от лекарства, също не биха били пречка пред заминаването ви. Следва обаче да обсъдим състоянието ви и да се уверим, че партньорската организация в страната на обмен, която сте избрали има възможност да ви приеме.
Apply Now