Италия short – YFU Bulgaria

Италия short

Продължителност: 2 месеца

Родени между: 27 юни 2000 г. и 26 юни 2004 г. (за родените извън тези граници трябва одобрение)

Език: не се изисква ниво

Заминаване: 21 ноември 2019 г.

Връщане: 25 януари 2020 г.

Цена: 6500 лв.

Програмата включва:

• Настаняване при приемно семейство

• Осигуряване на местен довереник

• Подготвителен семинар в България

• Ориентировъчен семинар

• Семинар в края на обмена

• Осигуряване на транспорт при пътувания

• Посещаване на училище

• Застраховка

Програмата не включва:

• Джобни пари

• Международен транспорт до и от Италия

За повече информация: YFU Италия

Apply Now