Нашата история – YFU Bulgaria

Нашата история

Kато част от усилията да се възстанови международното приятелство и мир след пораженията на Втората световна война, oще през 1951 г. по инициатива на д-р Рейчъл Андерсън първите 75 младежи от Германия и Австрия са поканени от американски семейства. С това се поставя началото на програмата Youth for Understanding – YFU (“Младеж за разбирателство”). От тогава насам има около 250 000 участници в програмата, годишно броят на участници в цял свят достига 5000 до 6000. Днес има самостоятелни YFU организации в повече от 60 страни: големи като YFU Германия, YFU САЩ, YFU Швейцария и YFU Финландия или малки като YFU Монголия, YFU Молдова и YFU Еквадор. Редица YFU организации вече са отпразнували 50–тата си годишнина. Най-новите страни членки в мрежата YFU International са Сърбия и Египет.

Под ръководството на Международният Секретариат във Вашингтон постоянно се работи върху качеството на програмата. Пълноправни членове на голямото международно семейство на YFU могат да станат само YFU организации, които се стремят да работят и функционират според подробно описани норми и стандарти за качество.

За да бъде наречена “YFU организация”, всяка една кандидатстваща организация е длъжна да спазва и да се придържа към тези норми и стандарти, включващи конкретни подробности относно критериите за търсене и избор на подходящи ученици на разменни начала, както и подходящи приемни семейства, обучението на довереници, задължителните съпътстващи семинари.

Благодарение на общите усилия най-вече на нашите доброволци, служителите в офиса ни, родители, учители и всички, прегърнали идеята на нашето сдружение, от 2008г. YFU България / Сдружение “Младеж за разбирателство” е официално прието и признато като пълноправен член в международното семейство на YFU. Още от стартирането на програмата обаче Сдружение “Младеж за разбирателство” редовно е представлявано от свои представители на европейски и международни конференции, семинари и други важни YFU форуми.

Apply Now