Проектът “Coloured Glasses” – YFU Bulgaria

Проектът “Coloured Glasses”

> Какво представлява Coloured Glasses?

“Coloured Glasses” е проект на YFU. Представлява серия от работилници, които обхващат теми като култура, стереотипи, предразсъдъци, дискриминация, междукултурно взаимодействие и себеосъзнаване. Работилниците се провеждат на различни езици в училища из цяла България. ВСЯКО УЧИЛИЩЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИ РАБОТИЛНИЦИ В УДОБНО ЗА НЕГО ВРЕМЕ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО! “Coloured Glasses” има за цел да даде възможност на ученици на различна възраст да се запознаят с предимствата и предизвикателствата при междукултурно общуване и толерантността.

Работилниците са с продължителност между 2 и 5 часа. Залагаме на интерактивни методи като симулации, групова работа и ролеви игри, за да достигнем до подходи за разрешаване на различни въпроси.  Работилниците се организират от доброволци, които имат богат личен опит с различни култури. В България проектът се координира от от чуждестранни доброволци от Европейската доброволческа служба (ЕДС) по програмата “Еразмус +” на Европейската комисия.

“Coloured Glasses” стартира в Германия през 2001 г. От 2010 г. се прилага успешно в България. Вижте брошурата тук.

> Защо е необходим Coloured Glasses?

“Coloured Glasses” има за цел да помогне на учениците да изследват отношението си към своята и към другите култури; да разберат понятия като култура, идентичност, междукултурно общуване, стереротипи, предразсъдъци, дискриминация и неравенство, човешки права и отговорности, за да развият своите интеркултурни и глобални граждански компетенции.

Как можеш да се включиш като доброволец?

Трябва да  преминеш през тренинг, който организираме за “Coloured Glasses” тиймъри. Там ще се запознаеш с концепциите на работилниците и методите на обучение.

YFU провежда тренинги всяка година. За да се включиш е нужно да попълниш този формуляр и да ни го изпратиш на e-mail coloredglasses.bulgarien@gmail.com

Работилниците се провеждат през цялата учебна година.

> Как можеш да “поръчаш” работилница в своето училище?

Свържи със стажанта ни от Аржентина – Найла Хонте, която отговаря за проекта “Coloured Glasses” на:

тел: +359 894 734 128

е-mail: regionalcoordinator@yfu.bg

facebook: facebook.com/coloredglassesbulgaria

Можете да получите интересна статистическа и аналитична информация от третия годишен доклад на Coloured Glasses.

Apply Now