Семинари – YFU Bulgaria

Семинари

Нашето сдружение осъзнава огромната отговорност, която носи за всички наши участници в програмите ни и поради тази причина интензивно се занимаваме с участниците в програмите, както преди тяхното заминаване, така и след тяхното завръщане. Също поради тази причина гарантираме на тях и на техните семейства компетентни и непрекъснати грижи и информираност по време на годината на разменни начала. За да може учениците по-ясно и по-добре да осъзнаят какво преживяват и как да реагират в различни ситуации, ние и нашите партньорски организации провеждаме серия от семинари, разпределени в целия период на годината на обмен.

По време на престоя си в страната–домакин ученикът на разменни начала участва в следните семинари и срещи:
Подготвителен семинар (в България) – провежда се минимум 2 месеца преди заминаването за чужбина и е с продължителност четири-пет дни. На него учениците се подготвят за предстоящата година, получават полезни съвети, информация за програмата и начина, по който ще протече годината.
Ориентировъчен семинар – на него се срещат ученици от приблизително десет различни държави. Този семинар е една следваща подготовка за предстоящата година; провежда се в началото на престоя – или веднага след пристигането, или след няколко седмици при семейството. Той дава възможност да се осъществи контакт с други ученици на обменни начала от различни страни и да се добие ценен за обменната година опит.
Регионални срещи – те са по-чести в някои провинции или щати и в повечето случаи се организират с цел запознанство или по случай на големи празници.
Семинар в средата на годината – провежда се през месец февруари/март. Основната цел на тези семинари е да се направи ретроспекция на изминалата половин година в страната-домакин, да се обсъди моментното емоционално състояние на всички ученици на разменни начала (в групи и индивидуално), както и да се засегне актуален въпрос/проблем чрез дискусии и симулации, в които всички участници да вземат участие. Учениците сами посочват семинара, в който желаят да вземат участие.
Семинар Re-Entry – среща на учениците от един регион провежда се през месец юни и е с продължителност два дни. Той е една предварителна подготовка от една страна за раздялата с “новите” семейство и приятели и от друга за срещата със “старите” такива;
“Семинар на младите европейци” (Young Europeans Seminar – YES) – провежда се в края на месец юни и е с продължителност четири дни. Този семинар се организира всяка година от различна държава, но се състои в Германия, близо до Берлин. На него се събират всички европейски ученици живели една година в европейска държава. Той е подготовка за връщането в родината, което предстои началото на месец юли. Може да посетиш страницата на последният проведен YES семинар като натиснеш ТУК
Семинар след края на годината (в България) – семинар, който представлява заключителната фаза от т.нар. цикъл – “година на разменни начала”. Провежда се през месец септември/октомври с продължителност два дни. Този семинар представлява среща на учениците два месеца след завръщането им в родината. Учениците правят ретроспекция на преживяното в чужбина, като правят връзка с плановете, които имат след завръщането си в България. На този семинар завърналите се получават възможност да работят за каузата и за разпространението на идеята на YFU-България като се ангажират в организацията като доброволци.
Apply Now