France – YFU Bulgaria
Език. Изкуство. Архитектура. Религия. Храна. Мода. Бизнес. Технология. Индустрия. Отнема само един ден, за да се прекоси красивият пейзаж на Франция от север на юг, но отнема много време, за да се опознаят истински културата и хората.
Програма и цени
Свободни места: 4
Ученици между 15 и 18 години
Език: френски език (изучаван поне 2 години)
Изисква се онлайн тест по френски за установяване на нивото на езика за всички ученици.
На кандидатите, които са учили френски по-малко от две години, ще бъде предложено участие в интензивен 14-дневен езиков лагер във Франция през средата на август. Цена 1300 евро, записване до 31 март 2022 г. В таксата са включени посещение на френски замък, басейн, петанг и пр.

Заминаване за годишна програма: 24 август 2022 г.
Връщане от годишна програма: 1 юни 2023 г.
Цена за учебна година: 14 900 лева

Заминаване за семестър: 24 август 2022 г.
Връщане от семестър: 21 януари 2023 г.
Цена за семестър: 10 900 лева

Срокове за кандидатстване:
Кандидатури за стипендия - до 10 декември 2021 г.
Кандидатури "рано пиле" - до 10 януари 2022 г.
Краен срок за кандидатстване - 28 февруари 2022 г.
Кандидатури, подадени след крайния срок, ще бъдат разглеждани след консултация с YFU Франция в зависимост от свободните места.
Стипендии
До 25 декември можеш да кандидатстваш за стипендията "The French Connection" на стойност 10 000 лв.! Разгледай всички опции за стипендии тук: https://yfu.bg/scholarships-discounts
Допълнителни разходи
• Джобни пари (175 евро на месец)
• Учебни разходи - учебници, училищни излети, транспорт (между 100-400 евро в зависимост от локацията) и др.
• Евентуални имунизации, изисквани от училище.
Във Франция учениците посещават lycée (гимназия). Там има задължителни часове - история, математика, езици, където се преподава на френски. Ако сте втора година в lycée, може да имате и избирателни предмети - литература и философия, икономика и социология, наука или математика. Френските училища са предизвикателство. Често се изпитва върху взетия материал, а учебният ден продължава от 8 сутринта до 5 или 6 следобед. Обядът обикновено продължава един или два часа. Това е чудесно време за нови запознанства. Учениците могат да показват свободно своята индивидуалност, защото няма задължителни униформи, но е желателно да са спретнати и представителни.
Учениците в 11 и 12 клас държат т.нар. "Baccalaureate" - изпит, който се провежда в края на учебната година.
Важно е да знаете, че не всички училища във Франция гарантират записване в съответния клас, както и предпоставяне на документ с оценки на края на годината - решението е на училището.
5 задължителни семинара (разходите са включени в таксата за програмата) + възможност за участие в YES (Youth Empowerment Seminar).
Всички участници в програмата ще преминат през подготвителен семинар в България, който се провежда преди заминаването. Този семинар има за цел да подготви учениците за предстоящата година на обмен. След пристигането във Франция, учениците ще участват в ориентировъчен семинар там. През годината на обмен учениците ще имат още два семинара във Франция - семинар в средата на годината и реадаптивен семинар, преди завръщането им. След този семинар учениците могат да посетят YES семинар - най-голямото събитие за YFU учениците на обмен от цeлия свят, което се провежда в близост до Берлин. След като се приберат в България, учениците участват в заключителен семинар.

YES семинарът не е включен в таксата за програмата - той е избирателен. Ако имате интерес за участие в този семинар, свържете се с нас за повече информация.
Извън училище повечето ученици във Франция се включват в клубове по спорт и образователни центрове. Учениците на обмен са насърчавани да се възползват от възможностите за допълнителни дейности.
Учениците се настаняват из цяла Франция, понякога в провинцията, в малки градове (до 2 000 - 10 000 човека) или средни по размер градове (между 10 000 - 125 000 човека). По-рядко се случва учениците на обмен да бъдат настанени в семейства в най-големите градове. Най-важната част от деня е вечерята, където всички в семейството разказват преживяванията си от деня.
parallax background
 

Програмата включва:


• Осигуряване на приемно семейство (на самото семейство не се плаща!)
• Осигуряване на местен довереник
• Записване в държавно френско училище
• Образование във Франция
• Двупосочен самолетен билет за Франция
• 5 ориентировъчни семинара през годината на обмен:
Подготвителен семинар в България
Ориентировъчен семинар във Франция
Семинар в средата на годината във Франция
Реадаптивен семинар във Франция
Заключителен семинар в България
• Задължителна застраховка
Apply Now