Бразилия – YFU Bulgaria
Germany is a breathtakingly beautiful country with a unique and rich history and a diverse modern culture. One of the most popular study abroad destinations in Europe, Germany offers an inclusive and exciting exchange experience at every turn!
Програма и цени
Свободни места: 10
Ученици между 14 и 17 години
Език: немски (А2) или английски (А2)
Заминаване: 9 Август 2020 г.
Връщане: 3 Юли 2021 г.
Цена за учебна година: 12 950 лева
Кандидатури за учебната година се приемат до 10 Март 2020 г. Кандидатури подадени след това ще бъдат разглеждани след консултация с YFU Германия в зависимост от свободните места.
Стипендии
Частична социална стипендия:
– От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 5000 лв.
Конкурс за стипендия PASCH (само за ученици от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе):
– Осигурена от YFU Германия и Гьоте Институт, покрива 50% от таксата за година на обмен в Германия
– Повече информация на: www.pasch-net.de/yfu-wettbewerb
Допълнителни разходи
• Джобни пари
• Допълнителни езикови курсове
• Учебни разходи (учебници, училищни излети, транспорт и др.)
Като ученик в Германия може да учите в гимназия или средно училище. Повечето ученици посещават гимназия, където се подготвят за системата от университети в Германия. Има много фиксирани часове - математика, наука, езици, социални науки, както и часове по избор - театър, музика или фотография, компютърни науки и други.
Всички участници в програмата трябва да се включат в задължителен четиридневен семинар, който обикновено се провежда през юни или юли. Този семинар има за цел да подготви учениците за предстоящото преживяване и е включен в цената. При пристигане участват в семинар на място за ориентиране. По средата на учебната година има още един семинар, който се провежда в някой от големите градове в Германия - Мюнхен, Дрезден, Хамбург или Берлин. Той продължава шест дни, включен е в таксата по програмата и е отлична възможност за запознаване с други ученици на YFU от целия свят, както и за опознаване на немската история, култура и политика. Преди връщане вкъщи учениците имат още един двудневен "re-entry" семинар, който също е включен в таксата за програмата.
Извън училище повечето ученици в Германия се включват в клубове по спорт и образователни центрове, учениците на обмен са насърчавани да се възползват от възможностите за допълнителни дейности.
Учениците обикновено се настаняват из цяла Германия, понякога в провинцията, в малки градове (до 30,000 човека) или средни по размер градове (между 31,000 - 125,000 човека). По-рядко са в семейства в най-големите градове. Чаровна немска традиция е посрещането на приятели и други членове на семейството за следобеден чай или кафе през уикенда. Това е перфектна възможност за опознаване на повече хора и осъвършенстване на езика.
parallax background
 

Програмата включва:


• Осигуряване на приемно семейство (на самото семейство не се плаща!)
• Осигуряване на местен довереник
• Записване в държавно немско училище
• Двупосочен самолетен билет
• 5 ориентировъчни семинара през годината на обмен:
Подготвителен семинар в България
Ориентировъчен семинар в Германия
Семинар в средата на годината в Германия
Заключителен семинар в Германия
Адаптивен семинар в България
• YES-семинар (юли 2021 г.)
• Задължителна застраховка

Apply Now