As an exchange student in the Netherlands, you'll most certainly hear the words, "We're only a small nation!" Don't miss the pride behind these words: while the Dutch live in a small country, it's a nation of which they are very proud.
Програма и цени
Свободни места: 1
Ученици между 14 и 17 години
Език: английски (А2), холандски (А1 или задължителен курс при записване за програмата - закупува се езиково приложение за смартфон, цена 15-20 евро)
Заминаване: 9 Август 2020 г.
Връщане: 3 Юли 2021 г.
Цена за учебна година: 12 950 лева
Кандидатури за учебната година се приемат до 10 Март 2020 г. Кандидатури подадени след това ще бъдат разглеждани след консултация с YFU Германия в зависимост от свободните места.
Стипендии
Частична социална стипендия:
– От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 5000 лв.
Допълнителни разходи
• Джобни пари - около 200 евро
• Допълнителни езикови курсове
• Учебни разходи (учебници, училищни излети, транспорт и др.)
• Транспорт до и от училище (повечето ученици в Нидерландия се придвижват с велосипед)
Учениците се записват или в HAVO (средно училище) или VWO (гимназия за подготовка за университет) като и в двете атмосферата е релаксираща, но се очаква да се учи не по-малко от България. Има предмети по избор като култура, икономика, здраве и технологии. Всички ученици изучават холандски, английски, още един език, математика, социални науки, изкуство, спорт, както и избираеми - философия, латински, компютри. Повечето ученици ходят на училище с колело, дъжд или слънце, но има и достъпен публичен транспорт. Важно: Няма гаранция, че годината ще се признае в България. Някои училища издават сертификат за присъствие.
Всички участници в програмата трябва да се включат в задължителен четиридневен семинар, който обикновено се провежда през юни или юли. Този семинар има за цел да подготви учениците за предстоящото преживяване и е включен в цената. При пристигане има четиридневен ориентировъчен семинар, който включва интензивен езиков курс, който подготвя учениците за успешно училище. По средата на годината се провежда mid-year семинар, както и re-entry семинар преди връщане в България.
Училищата рядко предлагат задължителни дейности, но учениците са силно окуражавани да се включват в спорт или други дейности, за да създават повече приятели извън училище.
Учениците се настаняват из цялата страна, по-рядко в най-големите градове като Амстердам или Ротердам.
parallax background
 

Програмата включва:


• Осигуряване на приемно семейство (на самото семейство не се плаща!)
• Осигуряване на местен довереник
• Записване в държавно училище - 200 евро
• Обучение и материали за обучение по нидерландски език
• 5 ориентировъчни семинара през годината на обмен:
Подготвителен семинар в България
Ориентировъчен семинар в Нидерландия
Семинар в средата на годината в Нидерландия
Заключителен семинар в Нидерландия
Адаптивен семинар в България
• YES-семинар (юли 2021 г.)
• Задължителна застраховка

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds