Нидерландия – YFU Bulgaria
Като ученик на обмен в Нидерландия със сигурност ще чуеш думите: "Ние сме само една малка нация!". Тези думи казват много: нидерландците може да живеят в малка страна, но са горди с нацията си. И обичат да карат велосипеди - дори депутатите в Нидерландия се придвижват с колело!
Програма и цени
Свободни места: 1
Ученици между 14 и 17 години
Език: английски (А2), холандски (А1 или задължителен курс при записване за програмата - закупува се езиково приложение за смартфон, цена 15-20 евро)
Заминаване: 9 август 2020 г.
Връщане: 3 юли 2021 г.
Цена за учебна година: 12 950 лева
Кандидатури за учебната година се приемат до 10 март 2020 г. Кандидатури, подадени след крайния срок, ще бъдат разглеждани след консултация с YFU Нидерландия в зависимост от свободните места.
Стипендии
Частична социална стипендия:
– От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 5000 лв.
Допълнителни разходи
• Джобни пари - около 200 евро
• Допълнителни езикови курсове
• Учебни разходи (учебници, училищни излети, транспорт и др.)
• Транспорт до и от училище (повечето ученици в Нидерландия се придвижват с велосипед) • Международен транспорт до и от Нидерландия
Учениците се записват в HAVO (средно училище) или VWO (гимназия за подготовка за университет), като и в двете институции атмосферата е релаксираща, но се очаква да се учи не по-малко отколкото в България. Всички ученици изучават холандски, английски, още един чужд език, математика, социални науки, изкуство, спорт, както и избираеми предмети - философия, латински, компютри, култура, икономика, здраве и технологии. Повечето ученици ходят на училище с колело, но има и достъпен публичен транспорт. Важно: Няма гаранция, че годината ще се признае в България. Някои училища издават сертификат за присъствие.
5 задължителни семинара (разходите са включени в таксата за програмата) + възможност за участие в YES (Young Europeans Seminar)
Всички участници в програмата ще преминат през петдневен семинар, който се провежда през юни или юли. Този семинар има за цел да подготви учениците за предстоящата година на обмен. След пристигането в Нидерландия, учениците ще участват в четиридневен ориентировъчен семинар там - включва интензивен езиков курс, който подготвя учениците за училище. През годината на обмен учениците ще имат още два семинара в Нидерландия - семинар в средата на годината и заключителен семинар, преди заминаването им. След този семинар учениците могат да посетят YES семинар - най-голямото събитие за учениците на обмен от Европа (в последните години не само от Европа, но и от цял свят), което се провежда в близост до Берлин. След връщането си в България, учениците участват в последния, адаптивен семинар.
Училищата рядко предлагат задължителни дейности, но учениците са силно окуражавани да се включват в спорт или други активности, за да създават повече приятели извън училище.
Учениците се настаняват из цялата страна, по-рядко в най-големите градове като Амстердам или Ротердам.
parallax background
 

Програмата включва:


• Осигуряване на приемно семейство (на самото семейство не се плаща!)
• Осигуряване на местен довереник
• Записване в нидерландско държавно училище
• Обучение и материали за обучение по нидерландски език
• 5 ориентировъчни семинара през годината на обмен:
Подготвителен семинар в България
Ориентировъчен семинар в Нидерландия
Семинар в средата на годината в Нидерландия
Заключителен семинар в Нидерландия
Адаптивен семинар в България
• YES-семинар (юли 2021 г.)
• Задължителна застраховка

Apply Now