Нидерландия – YFU Bulgaria
Като ученик на обмен в Нидерландия със сигурност ще чуеш думите: "Ние сме само една малка нация!". Тези думи казват много: нидерландците може да живеят в малка страна, но са горди с нацията си. И обичат да карат велосипеди - дори депутатите в Нидерландия се придвижват с колело!
Програма и цени
Свободни места: 1 с партньорска организация Travel Active
Ученици между 14 и 18 години
Език: английски (B1, прави се ELTiS test) или нидерландски (А1)
Препоръчва се минаването на базово ниво по нидерландски преди заминаването. Travel Active осигурява подготвителен онлайн езиков курс за участниците в програмата.
Всеки ученик на обмен получава нов велосипед, който да ползва по време на програма (след края на годината на обмен, велосипедът остава при приемното семейство).

Заминаване за годишна програма: 21-28 август 2023 г.
Връщане от годишна програма: 19 юли - 2 август 2024 г.
Цена за учебна година: 18 900 лева

Заминаване за семестър: 21-28 август 2023 г.
Връщане от семестър: 5 - 12 януари 2024 г.
Цена за семестър: (предстои да бъде обявена) лева

Заминаване за триместър: 21-28 август 2023 г.
Връщане от триместър: 24 ноември - 1 декември 2023 г.
Цена за триместър: (предстои да бъде обявена) лева

Заминаване за кратка програма: 21-28 август 2023 г.
Връщане от кратка програма: 27 октомври - 3 ноември 2023 г.
Цена за кратка програма: 11 900 лева

Срокове за кандидатстване:
Кандидатури за стипендия - до 10 декември 2022 г.
Кандидатури "рано пиле" - до 10 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване - 28 февруари 2023 г.
Кандидатури, подадени след крайния срок, ще бъдат разглеждани след консултация с Travel Active в зависимост от свободните места.
Стипендии
Разгледай всички опции за стипендии тук: https://yfu.bg/scholarships-discounts/
Допълнителни разходи
• Джобни пари
• Допълнителни езикови курсове
• Учебни разходи - учебници, училищни излети, транспорт, обяд в училищната столова (ако се предлага), наем на лично шкафче в училище и др.
• Разходи за виза/документи за пребиваване
Учениците се записват в HAVO (средно училище) или VWO (гимназия за подготовка за университет), като и в двете институции атмосферата е релаксираща, но се очаква да се учи не по-малко отколкото в България. Всички ученици изучават нидерландски, английски, още един чужд език, математика, социални науки, изкуство, спорт, както и избираеми предмети - философия, латински, компютри, култура, икономика, здраве и технологии. Повечето ученици ходят на училище с колело, но има и достъпен публичен транспорт. Важно: Няма гаранция, че годината ще се признае в България. Някои училища издават сертификат за присъствие.
5 задължителни семинара (разходите са включени в таксата за програмата) + възможност за участие в YES (Youth Empowerment Seminar).
Всички участници в програмата ще преминат през подготвителен семинар в България, който се провежда преди заминаването. Този семинар има за цел да подготви учениците за предстоящата година на обмен. След пристигането в Нидерландия, учениците ще участват в ориентировъчен семинар там. През годината на обмен учениците ще имат още два семинара в Нидерландия - семинар в средата на годината и реадаптивен семинар, преди завръщането им. След този семинар учениците могат да посетят YES семинар - най-голямото събитие за YFU учениците на обмен от цeлия свят, което се провежда в близост до Берлин. След като се приберат в България, учениците участват в заключителен семинар.

YES семинарът не е включен в таксата за програмата - той е избирателен. Ако имате интерес за участие в този семинар, свържете се с нас за повече информация.
Училищата рядко предлагат задължителни дейности, но учениците са силно окуражавани да се включват в спорт или други активности, за да създават повече приятели извън училище.
Учениците се настаняват из цялата страна, по-рядко в най-големите градове като Амстердам или Ротердам.
* Двуезична програма с английски език - такса 1000 евро.
Учениците се записват в гимназии, които предлагат изучаването на предмети на английски и на нидерландски (бройките са ограничени). Необходимо е да имате добра база на английски език, за да участвате в тази програма (поне В1). Идеята на програмата е надграждане на знанията на вече съществуващо ниво на английски, не обучение за начинаещи. Паралелното обучение по нидерландски също е задължително.
parallax background
 

Програмата включва:


• Осигуряване на доброволческо приемно семейство
• Осигуряване на местен довереник
• Записване в нидерландско държавно училище
• Образувание в Нидерландия
• Двупосочен самолетен билет за Нидерландия
• 5 ориентировъчни семинара през годината на обмен:
Подготвителен семинар в България
Ориентировъчен семинар в Нидерландия
Семинар в средата на годината в Нидерландия
Реадаптивен семинар в Нидерландия
Заключителен семинар в България
• Международна застраховка

Apply Now